Du žydų kultūros paveldo objektai paskelbti saugomais valstybės

Valdo Kopūsto / BNS nuotr.  

Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanų kompleksas bei namų kompleksas J. Basanavičiaus gatvėje, kur buvo įsteigta pirmoji Vilniaus lietuviška gimnazija, paskelbti valstybės saugomais kultūros paveldo objektais.

Šaltinis: BNS

Kaip ketvirtadienį pranešė Kultūros ministerija, objektus paskelbus valstybės saugomais, jiems bus didesnės galimybės gauti valstybės biudžeto finansavimo dalį saugojimui ir tvarkymui.

Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanos yra senamiestyje, Žydų gatvėje. Tiksli sinagogos statybos data nėra žinoma.

„(…) mūrinės sinagogos statybos laikas sietinas su Vladislovo Vazos privilegija. Taigi naujoji sinagoga turėjo būti pastatyta po 1633 metų. Naujai pastatyta sinagoga buvo didžiausia to meto Abiejų Tautų Respublikoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą dauguma meno vertybių iš sinagogos išvežta į Rusiją“, – nurodoma pranešime.

2020 metais sinagoga bei ritualinių vonių – mikvių liekanos buvo perduotos valdyti Geros valios fondui. Šiuo metu Vilniaus žydų bendruomenė su valstybės institucijomis kuria sinagogos atgaivinimo koncepcijas.

XIX amžiaus pabaigoje – XX pradžioje statytame namų komplekse J. Basanavičiaus gatvėje (16 ir 16A) 1915 metais įsteigta pirmoji Vilniaus lietuviška gimnazija. Jos įkūrėjai – Jonas Basanavičius ir Povilas Gaidelionis.

Valdo Kopūsto / BNS nuotr.  

„Vilniaus lietuviškoje gimnazijoje dėstė žymios valstybės istorijai ir kultūrai nusipelniusios asmenybės: Mykolas Biržiška, Antanas Smetona, Antanas Žmuidzinavičius, Aleksandras Stulginskis, Konstantinas Šakenis, broliai Mykolas, Vaclovas ir Viktoras Biržiškos, Juozas Naujalis, Teodoras Brazys, Vytautas Kairiūkštis, Adomas Varnas, Paulius Galaunė, Mečislovas Reinys“, – rašoma pranešime.

1925 metais viename iš šio komplekso butų buvo įkurtas  Žydų mokslo institutas YIVO, šiuo metu savo veiklą tęsiantis Niujorke.