Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. IZAOKAS SINKEVIČIUS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

Vyties Kryžiaus kavalierius eilinis Izaokas Sinkevičius. 1920 metai / Viliaus Kavaliausko archyvas.

6-ojo Margio pulko eilinis (1900-nežinoma) apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr. 921.

Izaokas (Isakas, Izakas) Sinkevičius, Jankelio sūnus, gimė 1900 metais Marijampolės apskrities Kalvarijos mieste.

1919 metų lapkričio 5 dieną buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, į Marijampolės batalioną. Vėliau tarnavo 6-ajame pėstininkų Margio pulke, antroje kuopoje. Dalyvavo kovose su lenkais ties Lipsku. Pasižymėjo ir malšinant Panemunės kareivių sukilimą.

Pristatyme apdovanojimui sakoma:

„Eilinis Izaokas Sinkevičius per 1920 metų vasario 21-23 dienų 2-ojo atsargos bataliono sukilimą drąsino savo tautiečius žydus prieš sukilėlius ir buvo geru pavyzdžiu kitiems. Per vasario 23 dienos antpuolį įsiveržė į Panemunę malšino savo tautiečius – sukilėlius kareivius ir gražiai atliko savo pareigą prieš sukilėlius.”

1920 metų gegužės mėnesį už parodytą narsą malšinant 1920 metų vasario sukilimą Panemunėje apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi.

1926 metų gruodį registruojant Vyties Kryžiaus kavalierius, gyveno Kalvarijos miestelyje, 1928 metais – Trakų apskrities Onuškio miestelyje.

Tolesnis kavalieriaus likimas tiksliai nežinomas. Yra žinių, kad po 1928 metų Izaokas Sinkevičius emigravo į Pietų Ameriką – Argentiną. Kauno laivų bilietų agentūros archyve fiksuota, kad 27 metų amžiaus Izaokas Sinkevičius 1928 metų spalio 29 dieną su laivu

„Desbado“ iš Kauno per Prancūzijos Šerburo uostą išvyko į Buenos Aires.

Žydų atsargos karininkų sąjungos ženklas

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.