Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. CHAIMAS KAINOVIČIUS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

3-ojo artilerijos pulko eilinis (1901-1941?) apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr. 12156.

Vyties Kryžiaus kavalierius, žydų kilmės artileristas Chaimas Kainovičius. 1924 metai.

Chaimas Kainovičius (Kanovičius), Berko sūnus, gimė 1901 metais Marijampolės apskrities Kalvarijos mieste. 1922 metų kovo 20 dieną buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 3-ajame artilerijos pulke, dalyvavo mūšiuose su lenkais. Buvo pakeltas į grandinio laipsnį.

Šeštos baterijos vado pasirašytame pristatyme taikytojo Chaimo Kainovičiaus pasižymėjimas aprašytas taip:

„1923 metų vasario 17 dieną mūšyje ties Solomiankos ir Smaliukų kaimais, puolant mūsiškių 6-ajam Margio pėstininkų pulkui ir jam padedant mūsų baterijai, jaunas taikytojas pasižymėjo greitu ir tiksliu darbu prie patrankos. Tai davė galimybę baterijai palaikyti stiprią artilerijos ugnį.“

Žydų kario apdovanojimui tarpininkavo III divizijos vadas Ignas Musteikis.

1923 metų balandžio mėnesį už parodytą narsą kovose prieš lenkus ties Smaliukų kaimu apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi. Kryžius buvo įteiktas prieš iškilmingą 3-ojo artilerijos pulko rikiuotę 1923 metų vasarą.

Iš karo tarnybos pulke buvo paleistas 1924 metų gruodžio 9 dieną. 1928 metais gyveno Marijampolės apskrities Kalvarijos miestelyje, Pilies gatvėje.

Tolesnis likimas nežinomas. Galima tik spėti, kad kaip ir daugelis Kalvarijos miestelio žydų Chaimas Kainovičius nacių ar jų stropių vietinių pagalbininkų sušaudytas – spėjama, Marijampolėje.

3-ojo artilerijos pulko įgaliojimas paimti iš Generalinio štabo Rikiuotės skyriaus Chaimo Kainovičiaus apdovanojimą. 1923 metai / LCVA

 

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.