Sveikinimas 100 metų jubiliejaus proga

Sveikinimas 100 metų jubiliejaus proga

Sveikiname  mūsų bendruomenės narę, taip pat koalicijos šalių Antrojo pasaulinio karo veteranę Tatjaną Archipovą – Efros100 metų jubiliejaus proga!
Linkime Jums laimės ir sveikatos.
Tegul Jums skirtą Ilgiausių metų dar daugel kartų aidas atkartos.
Mazal tov!
Bis  120!