Su giliu liūdesiu pranešame, kad lapkričio 29 dieną, po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Genadijus Šteimanas. Puikus žmogus, visada rūpinosi savo šeima, buvo dėmesingas bendruomenės nariams. Reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Atsisveikinimas su velioniu 2021m. gruodžio 1 d. nuo 10val. iki 14val.

GRAUDUVOS LAIDOJIMO NAMUOSE

(Basanavičiaus g. 75, prie Ramygalos g. Panevėžio kapinių )