Lietuvos žydų ( litvakų) bendruomenė sutiko Šabą su Johanesburgo sinagogos rabine Julija Margolis

Lietuvos žydų ( litvakų) bendruomenė sutiko Šabą su Johanesburgo sinagogos rabine Julija Margolis

Tai pirmoji Progresyviojo judaizmo sinagoga, kurią atidarė rabinė moteris. Rabinė Julija Margolis atkakliai siekė tapti rabine, jai padėjo draugai, taip pat Pietų  Afrikos pažangiosios judaizmo sąjungos garbės prezidentas. Sinagogoje  suburta Progresyvaus judaizmo kongregacija. Taip 2019m. Johanesburge oficialiai atsirado 11-oji Progresyvi sinagoga Beit Luria, Progresyviojo judaizmo sinagoga,  pirmoji Gautengo provincijoje.

Rabinė Jullja laiko Toros ritinį, kurį padovanojo rabinas Hillelis Cohnas.

Tai buvo emocingas įvykis, ypač rabinei Julijai Margolis, įgyvendinus savo svajonę, ir tiems, kurie jai padėjo tapti rabine Progresyvaus judaizmo sinagogoje.

Lietuvos  ir Pietų Afrikos žydų bendruomenės virtualiai drauge pasitiko Šabą su smagia nuotaika ir dainomis. Dainuoja Tull Eckhart

Virtualus Šabas, kuriame dalyvauja  Vilnius. Nuotraukoje Viljamo Žitkausko šeima.

Rabinė Julija Margolis ir Beit Luria komanda ruošiasi naujiems darbams  kartu su SAUPJ ir Pasauline progresyvaus judaizmo sąjunga, siekdami pažangos ir propaguodami Progresyvaus judaizmo tradicijas bei vertybes ne tik savo bendruomenėje, bet ir plačiau Pietų Afrikoje, jungiantis į pasaulinį judėjimą.

 

,,Būti moterimi rabine ir mama kartais  būna šiek tiek keblu, kai kurie žmonės mane mato tik bendruomenės renginiuose, atliekant laidotuvių ar vestuvių paslaugas, – apie save pasakoja Facebooke Julija Margolis. Per tokias gyvenimo paslaugas aš natūraliai dėviu oficialius drabužius su religiniais atributus, bet taip pat esu mama, kuri apsiperka maisto parduotuvėse, perka kavą (kaip galima išgyventi be jos) įprastą duoną ir pieną. Kartais net nuvykstu į vietinę sporto salę, norėdama būti sveika ir, tikiuosi išlikti šiek tiek ilgiau šiame pasaulyje, pamatyčiau augančias ir gyvenančias savo gyvenimą gražias dukteris.

Žmonės yra sukurti pagal D-vo atvaizdą ir svarbiausia yra tai, kad mes išmoktume gyventi kaip menches; kaip geri padorūs žmonės. Manoma, kad mes esame tokie, kokius D-vas įsivaizdavo kaip žmones, kai Jis sukūrė savo pirmąjį žmogų. Judaizmo esmė nėra tokia, kad privalėtume tarnauti savo religijai, – mūsų religija yra tam, kad tarnautų mums; padėtų mums tapti kuo patys norėtume ir  kuo tik galime būti. Mūsų tradicijos padeda  išsiugdyti gerą savęs suvokimą, tačiau taip pat tramdo mūsų ego primena, kad iš tikrųjų yra kažkas aukštesnio, Kuriam mes tarnaujame”.