ZELIGO KALMANOVIČIAUS DIENORAŠTIS

ZELIGO KALMANOVIČIAUS DIENORAŠTIS

APIE ZELIGĄ KALMANOVIČIŲ

APIE DIENORAŠTĮ

PUBLIKACIJOS

ZELIGO KALMANOVIČIAUS DIENORAŠTIS, SAUGOMAS VVGŽM (VŽM 4523)

Zeligo Kalmanovičiaus dienoraščio dalis, rašyta Vilniaus gete nuo 1942 m. gegužės 16 d. iki 1942 m. liepos 19 d. hebrajų kalba. 1944–1949 m. dienoraštis buvo saugomas pokariniame Vilniaus žydų muziejuje, Vilniaus žydų muziejų uždarius, perduotas į Lietuvos centrinį valstybės archyvą (LCVA FR-1390 ap. 1 b.25). 1998 m. grąžintas Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui.

Zeligo Kalmanovičiaus dienoraščio dalies, rašytos Vilniaus gete nuo 1942 m. gegužės 16 d. iki 1942 m. liepos 19 d. (VŽM 4523), vertimas į lietuvių kalbą. Dienoraščio tekstą iš hebrajų į lietuvių kalbą 2017 m. vertė Viktorija Sideraitė Alon ©, tekstus iš vokiečių į lietuvių kalbą vertė ir dienoraščio komentarus parengė Ilona Murauskaitė ©.