Europos Sąjunga ir Izraelio valstybė yra įsipareigojusios toliau stiprinti savo bendradarbiavimą dar nuo 2007 m.

Lapkričio 10 d. Europos Sąjunga ir Izraelio valstybė surengė 13-ąjį aukšto lygio seminarą, kuriame iškelti svarbūs  klausimai: kova su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu internete, vaizdo konferencijos būdu.

JOINT organizacijos ir ES bendras pareiškimas dėl kovos su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu. Europos Sąjunga ir Izraelio valstybė yra įsipareigojusios toliau stiprinti savo bendradarbiavimą dar nuo 2007 m.

Įsipareigota apsaugoti žydų bendruomenes ir institucijas, taip pat žydų kultūros paveldą visame pasaulyje, įskaitant tarptautinėse organizacijose.

ES ir Izraelio seminaras yra unikalus metinis forumas, kuriame dalyvauja Europos ir Izraelio valstybės tarnautojai, politikos formuotojai, ekspertai, tarptautinės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos, siekiančios aptarti geriausią praktiką ir priemones kaip kovoti su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu. Šiandienos diskusijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama neapykantos kalbai skaitmeninėje erdvėje  ir jos poveikiui realiame pasaulyje, taip pat galimoms priemonėms, padedančioms spręsti neapykantą internete.

Įžangoje kalbėjo Izraelio užsienio reikalų ministerijos politikos direktorius Alonas Baras. Jo pastabos: „Skaitmeninė sfera atveria neribotą galimybę platinti visų rūšių neapykantos ideologiją.

Tyrimai rodo, kad internetas tapo pagrindine visų rūšių antisemitizmo platinimo priemone. Liūdna tikrovė įrodė, kad tiesi linija sujungia virtualų ir fizinį pasaulį. Vyriausybės turi atsakomybę ir priemones, kaip įveikti šį iššūkį, pasitelkiant IHRA nuostatas kaip priemonę nustatyti ir atkreipti dėmesį į problemą. Vyriausybių koalicijos, pilietinės visuomenės ir technologijų kompanijų kūrimas yra svarbus įrankis “.

ES ir Izraelis kartu stengsis išnagrinėti galimas teisines priemones ir išplėsti dialogą su „Tech“ įmonėmis, kad būtų galima geriau pritaikyti algoritmus, įrankius ieškant ir šalinant neteisėtą antisemitinį turinį iš jų platformų.