LŽB pirmininkė Faina  Kukliansky:

Prieš Yom Kippurą  prašau  man atleisti, jei  aš netyčia įskaudinau žmones. Nebuvau pakankamai jautri, kad galėčiau tai pripažinti iškart. Man reikėjo stengtis geriau pažinti ir suprasti kitus,  tapti jautresne.  “Aš atsiprašau“ yra pati stebuklingiausia frazė, kokia tik gali būti ištarta. Tai tiltas tarp karo ir taikos ir žmonijos išlikimo pagrindas.

Linkiu visiems prieš Yom Kipurą atsiprašyti už savo kaltes. Kaip linki visiems Aukščiausiasis – gero įrašo gyvenimo knygoje!