Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas apie Šnipiškių kapines

Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas apie Šnipiškių kapines

RABBINICAL Board“ (Rabinų tarybos) rabinas E Schlesinger, rabinas J H Dunner, rabinas CM Wosnerio rabinas E Shechteris, rabinas Z Feldman, rabinas B Z Blum, rabinas H Gluck.

Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas

34a Fairholt Road, London N16 5HW. Tel .: 020 8802 6853 • Faksas: 020 8802 6905/8800 0279

HershaftMB „Krausz“J SikasME Stern SGrosz SB E Bergerio rabinas A Pinter J Kruskal

PATIKSLINIMAS

Šis raštas sukurtas remiantis rašytu pareiškimu, paskelbtu Elul mėnesį 5775 (2015 m. rugsėjo mėn.). Jį paskelbė Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto rabinų taryba:                                                                                                                                                 rabinas Elyokim Schlesinger – Horomo ješivos vadovas ir CPJCE prezidentas,                                            rabinas Ezriel Schechter – Moreh Tzedek-London,                                                                        rabinas Ahron Dovid Dunner – Dayan (teisėjas) UOHC ir Adas Yisroel rabinas                        rabinas Ze’ev Feldman – Dayan (teisėjas) UOHC ir rabinas Torah Etz Chayim,                            rabinas Yosef Padwa – Dayan (teisėjas) UOHC ir Cheshev Ho’eifod rabinas, rabinas Blum – Dayan (teisėjas) Bobov-Londonas, rabinas Shemaya Low – Dayan (teisėjas) ir Kollel Satmar-London, rabinas Yosef Binyomin Wosner – buvęs Kehal Yetev Lev Satmaro-Londonas rabinas (šiuo metu Rosh (vadovas) Yeshiva Chachmei Lublin – Bnei Brak).

Su palaiminimu ir sutikimu rabinas Efrayim Padwa, Av Beis Din – žydų ortodoksų  kongregacijų sąjungos teismo pirmininkas, Londonas.

Su palaiminimu ir sutikimu rabinas Efrayim Padwa, Av Beis Din – žydų ortodoksų  kongregacijų sąjungos teismo pirmininkas, Londonas.

Jų pareiškime išreiškiamas palaikymas ir parama mūsų šventam darbui, pasirašant po derybų ir susitarimo su Lietuvos vyriausybe, siekiant išgelbėti Vilniaus Šnipiškių žydų kapines.

Tarptautiniu mastu pripažintas halachos autoritetas – rabinas Šmuel Wosner – knygos „Ševet Halevy“ autorius, taip pat raštu pareiškė palaiminimą ir paramą: „komiteto požiūris yra teisingas, su etiška ir veiksminga pagarba Torai, mąstytojų bei šventųjų rabinų atminimui, kurie ten ilsisi “. Pakartojame ir pabrėžiame, kad kiekvienas žingsnis, stengiantis išsaugoti minėtas kapines, buvo atliktas griežtai laikantis išsamių mūsų rabinų nutarimų ir nurodymų.

Mes elgiamės kaip tarybos atstovai, o mūsų pačių požiūris yra visiškai pavaldus CPJCE rabinų tarybos, Toros nutarimams. Manome, kad tik todėl pavyko sustabdyti kapinių naikinimą, kuris vyko iki tol, kol mes įsitraukėme.

Toliau stengiamės užtikrinti kapinių ir jų kapų apsaugą, laikydamiesi mūsų rabinų tarybos nutarimų ir nurodymų. Mes iš tikrųjų matėme nepaprastą dievišką pagalbą mūsų pastangoms išsaugoti Šnipiškių kapines, taip pat stengiantis išsaugoti maždaug 200 kapinių ir masinių kapų visoje Lietuvoje,  dalyvaujant specialiam komitetui, kurį sukūrė Lietuvos vyriausybė ir užtikrino jų apsaugą.

Šiuo metu norime informuoti visuomenę, kad BSD mums pavyko užmegzti veiksmingus ryšius su Europos vyriausybės institucijomis, kurios  padeda mūsų veikloje (tai, žinoma, skiriasi savo pobūdžiu, atsižvelgiant į vietos situaciją ir sąlygas), ir mes galime darbuotis žydų kapinių išsaugojimo klausimais – visa tai darome pagal mūsų rabinų tarybos nutarimus ir nurodymus, kurie skirti tūkstančių Europos žydų kapinių išsaugojimui bei apsaugai ir patiria dievišką pagalbą savo darbe.

NW LONDONAS 31 Princes Park Ave. London NWU OJR Tel 020 8455 9461 Faksas 020 8458 3192MANCHESTER 13 „Broom Lane Salford M7 4EQ“ tel. 0161 792 3939 faksas 0161 792 0804

Tegul mūsų pastangų dėka išsaugoti mirusiųjų  kapai saugo mus. Tegul visi nusipelno visiško mūsų atpirkimo ir palaiminimo su Chatima Tova (kad būtų užrašyta ir užantspauduota su gerais linkėjimais Naujiesiems metams).

Rosh Chodesh Elul 5780 (20 rugpjūčio 21 d.).Rabinas Yeshaya Yechiel Schlesinger.

Originalas anglų kalba

New Doc 08-31-2020 20.05.22 (2)