Projektas “Šolom, Akmene!” puikiai pavyko

Projektas “Šolom, Akmene!” puikiai pavyko

Keturios su puse dienos ir rezultatas – ,,Puikiai pavyko”- rašo akmenės laikraštis ,,Vienybė”.

Taip apie projekto “Šolom, Akmene!” veiklas ir renginius, vykusius praėjusią savaitę, sakė dalyviai bei svečiai iš Šiaulių ir Vilniaus. Taip pat kalbėta ir apie penktadienio susitikimus štetlo prisiminimams skirtoje konferencijoje, pamokas  su saldumynais apie Šabato papročius bei koncertą.

Iš anksto rengta jaunimo kūrybinė stovykla, žydų kapinių Vegeriuose, Klykoliuose, Viekšniuose, Tryškiuose lankymas ir tvarkymas su dideliu užmoju skaitmenizuoti šių vietų epitafijas.

Konferencijoje kalbėjo Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas Josifas Buršteinas, tapęs ir Akmenės ambasadoriumi, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Daumantas Todesas, apie vaikystės metus Žagarėje nuotoliniu būdu išklausyta F. Šteinienė, papildymų pateikė iš Kauno atvykęs Chaimas Bargmanas

Su prieš tai įvykusia  Šabato saldumynų edukacija susišaukė ir baigiamasis koncertas. Degė žvakės,  skaityta toros išminties, sceniniais vaizdeliais pasakota apie  vertybes ir tradicijas, muzikuota. Šabatas – dvasios diena, ir ji apšviečia dvasingumu visas likusias savaitės dienas. Šeima susirenka prie Šabato stalo: žvakės, balta staltiesė,  Šabatinės dainos, Toros žodžiai…

Skambėjo tradicinės Šabato vakaro giesmės ir dainos. Pasirodė rajono muzikos mokyklų bei Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos moksleiviai…

Akmenė -Lietuvos mažoji kultūros sostinė.“ Šolom, Akmene!” jau įsibėgėjo
Į Akmenės renginių savaitę įtilpęs mažosios bendrijos “Pelėdiškių ąžuolas“ inicijuotas projektas „Šolom, Akmene!“ veiklas pradėjo jau savaitgalį. Balsiuose susirinko moksleiviai iš visos Lietuvos. Ruošiamasi koncertui. Be jo penktadienį vyks konferencija, kurioje dalyvaus Frida Šteinienė ir Josifas Buršteinas, bus Šabato saldumynų. Atsiskaitys ir ekspedicijos, kuri skaitmenina žydų kapines, nariai.

Projektu siekiama jaunimą per kultūrą, meną, bendradarbiavimą sudominti savo krašto, Lietuvos istorija, sako idėjos autoriai. Pernai renginys pavyko.
“Šiais metais projektą išplėtėme, pritraukėme daugiau vaikų, daugiau veiklų. Koncertui vaikai ruošiasi kūrybinėje stovykloje. Prie projekto prisidėjo Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos mokiniai,” – sako Diana Lopaitienė, viena iš projekto rengėjų.

Per keturias ekspedicijų dienas planuojama nufotografuoti ir įkelti į tinklapį keturių žydų kapinių paminklus. Tai tik pirmas etapas. Kitas etapas – iššifruoti ir išversti užrašus, patalpinti juos tinklapyje. Ekspedicijose dalyvauja Telšių “Ateities” progimnazijos vaikai ir mokytoja V. Raibužienė, Ventos gimnazijos mokiniai su mokytoja A.Sinkevičiene bei Akmenės gimnazijos mokytoja I. Šiurkienė su mokiniais.
“Ventos gimnazija įsijungė į projektą, nes tai pilietiškumo ugdymo projektas”, – sako istorijos mokytoja Aida Jokubauskaitė-Sinkevičienė. Mokinių ekspedicijos keliauja į Šiaulių ir Telšių apskrityse esančias žydų kapines, jas tvarko ir skaitmenina paminklus. “Su mokiniais tikimės pažinti žydų tautos tradicijas, gyvenimo būdą ir kultūrinį paveldą. Po to rengsime susitikimus su rajono jaunimu, pasakosime apie ekspedicijoje patirtas emocijas ir kursime naujas pilietiškumo ugdymo formas”, -veiklos prasme tiki mokytoja.
„Šių metų projekto moto – poetės Eglės Brazdžiūnienes eilės: „Juk visi mes tik žmonės ir visiems mums reikia žmogaus”, – sako Diana Lopaitienė.