Pinchos Fridberg Seimo nariui p. Laurynui Kasčiūnui:  Kaip  tikras  Lietuvos  patriotas,  neleiskite Rusijai reaguoti pirmai, užbėkite už akių

Pinchos Fridberg Seimo nariui p. Laurynui Kasčiūnui: Kaip tikras Lietuvos patriotas, neleiskite Rusijai reaguoti pirmai, užbėkite už akių

Informuoju Tamstą, kad Nepriklausomoje Lietuvoje Jūsų kolegos prof. Arūno Gumuliausko disertacija  “Lietuvos KP [komunistų partija] veikla vystant teatrinį meną respublikoje (1966-1980 m.)” pripažinta verta humanitarinių mokslų daktaro laipsnio.

Norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę.

 

Pinchos Fridberg,

Vilnius, 2020/05/30

P.S. Detales lietuvių, anglų ir rusų kalbomis rasite čia:

Nuogas faktas: Nepriklausomoje Lietuvoje tekstas „Aleliuja TSKP“ buvo pripažintas vertu daktaro laipsnio

The Naked Truth: The Text “Hallelujah to the Communist Party of the Soviet Union” Judged Worthy of Doctorate in Independent Lithuania

Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук