Maloniai kviečiama Jus į Pylimo galerijos jubiliejinę grupinę tapybos parodą

Maloniai kviečiama Jus į Pylimo galerijos jubiliejinę grupinę tapybos parodą

Saliamonas Teitelbaumas. Raudono žydėjimo stebuklas.

VIENUOLIKTAS PAVASARIS

Paroda veiks nuo gegužės 12 d. iki 30 d.
Laukiame Jūsų!

We kindly invite you to the jubilee group exhibition “ELEVENTH SPRING“, which will take place at “Pylimo Gallery” (Pylimo St. 30, Vilnius) on May 12-30,

PagarbiaiSolomonas ir  Riva Teitelbaumai

1907 m. sausio 9 d. Vilniuje buvo atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda.
Atidarydamas šią parodą, Jonas Basanavičius pasakė kalbą, kurią baigė taip:
„Lai gyvuoja, auga ir žydi lietuvių daila per amžių amžius!
Lai garsina ji mūsų tautą, lai ruošia jai garbingą ateitį!”
* * *

VIENUOLIKTAS PAVASARIS – jubiliejinė Pylimo galerijos paroda. Kodėl vienuoliktas? Pylimo galerija savo veiklą pradėjo prieš dešimtį metų, 2010-ųjų pavasarį, taigi šis pavasaris – jau vienuoliktas. Pirmoji paroda vadinosi „Tapybos pavasaris”. Tapybos, nes mūsų pagrindinė veiklos kryptis – Lietuvos tapybos eksponavimas.
Per 10 metų mes surengėme 92 parodas. Galerijos nuolatinėje ekspozicijoje taip pat pristatome žymiausių Lietuvos tapytojų kūrybą. Jie kūrė ne tik Lietuvoje, čia matome ir vadinamųjų išeivijos dailininkų kūrybą. Nesvarbu kur, kurioje šalyje ar žemyne buvo sukurti jų darbai, – Lietuvoje ar Prancūzijoje, JAV ar Australijoje, Vokietijoje ar Pietų Afrikoje – tai lietuvių dailė, tai – Lietuvos tapyba. Suprantama, kad mūsų dailininkų kūrybą veikė įvairios aplinkybės, įtakos – ir prievarta brukamos iš Rytų, ir godžiai nusižiūrimos iš Vakarų. Tačiau visa tai, ką jie sukūrė, yra lietuvių menas, mūsų tapyba.
* * *
Šioje parodoje pristatome vienuolika autorių. Vienuolika iš daugelio mūsų mylimų ir gerbiamų, kurių darbai galerijoje nuolat sutinkami, matomi. Tai Algirdas Petrulis, Vladas Karatajus, Vincentas Gečas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis, Rimas Bičiūnas, Gražina Vitartaitė, Raimondas Martinėnas, Jonas Daniliauskas, Galius Kličius, Solomonas Teitelbaumas.