LŽB pirmininkė Faina Kukliansky ir Lietuvos žydų religinės bendrijos pirmininkas Simas Levinas sveikina žydų bendruomenę su Pesacho švente

LŽB pirmininkė Faina Kukliansky ir Lietuvos žydų religinės bendrijos pirmininkas Simas Levinas sveikina žydų bendruomenę su Pesacho švente

Mieli bendruomenės nariai,

Štai ir atėjo Pesachas, laukiama viso pasaulio žydų šventė.

Žydams ypač reikšminga Sederio naktis, kada mes valgome Macą, medituojame ir prisimename D-vo apsireiškimą, išėjimo iš Egipto metu.  Tai darome metų metais. Tai darė mūsų tėvai ir protėviai, darome mes, ir to mokome savo vaikus.

Šiemet Sederis nebus toks gausus, ne visi šeimos nariai galės rinktis prie stalo nei čia, diasporoje, net ir  istorinėje mūsų tėvynėje Erec Izrael.

Taip žydams jau daug kartų buvo nutikę – vergovė, inkvizicija, karai kitos negandos nekartą išskyrė šeimas, paversdamos kai kuriuos iš mūsų vienišiais, atsiskyrėliais. Šiemet Pesachą švenčiame ne tik žydams sunkiu metu.

Tačiau pasistenkime. Prisiminkime ir pasakokime sau mintyse išėjimo iš Egipto istoriją, užduokime patys sau klausimus ir suraskime teisingus atsakymus, prisiminkime nors kelis iš 248 teigiamų Micvų, patikėkime nors trumpam stebuklu ir Mesijo atėjimu.

Patikėkim, pasvajokim, pagalvokime, padėkokime Aukščiausiajam, kad esame gyvi, kad atėjo pavasaris, dėkokime už kievieną nugyventą dieną ir tikėkime ateitimi.

Kitais metais bus geriau.  Tik tikėkime tuo.

Gerų švenčių, būkime laisvi ir laimingi.