Su jubiliejumi sveikiname Gitą Grinmanienę!

Su jubiliejumi sveikiname Gitą Grinmanienę!

Sveikiname Gitą Grinmanienę Zimanaitę su 80-mečiu. Jubiliatė Gita – Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sajungos komiteto ir tarybos narė. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė gerai pažįsta Gitą kaip aktyvią bendruomenės narę.

Gita išgyveno Holokaustą. Ją iš Kauno geto išgelbėjo lietuvių šeima.

Mieloji Gita, linkime stiprios sveikatos ir kad Jūsų būsimieji metai būtų praėjusių brandus, malonus ir džiugus tęsinys! 
Mazel tov! Gyvenkite iki 120!