Švenčionių rajono Holokausto aukų atminimo pagerbimas 2019 m. spalio 6 d.

Švenčionių rajono Holokausto aukų atminimo pagerbimas 2019 m. spalio 6 d.

Lietuvos žydų bendruomenė kartu su Švenčionėlių miesto bendruomene  pagerbė Švenčionių rajono Holokausto aukų atminimą žydų masinių žudynių vietoje – Švenčionėlių poligone (miške tarp Platumų kaimo ir Šalnaičio ežero), kur amžinam poilsiui atgulė 8 tūkst. žiauriai nužudytų visos Vilniaus apskrities žydų.

 

Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro,  savo pranešime pabrėžė: “Atmintis gyva ir niekas neužmiršta. Privalome kartų kartoms priminti skaudų žydų tautos likimą, kad deramai būtų gerbiamas nekaltų žmonių, žuvusių nepaprastai žiauriomis ir nežmoniškomis aplinkybėmis atminimas. Kad pagarba ir istorija būtų saugoma tiek, kiek gyvuos bent vienas šio krašto pilietis“.

Moisej Šapiro pagerbimo ceremonijoje stengėsi paminėti visus atvykusiuosius iš Kauno, Vilniaus, Visagino, Izraelio, Baltarusijos, Švedijos į šį istoriškai svarbų tiek lietuviams, tiek žydams susitikimą ir padėkoti jiems, o ypač – atvykusiems iš toli už pagarbą, išreikštą savo dalyvavimu šiame minėjime.

Apie Holokausto tragediją kalbėjo Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius ir padėjo gėlių vainiką prie memorialo. Holokausto aukų atminimą taip pat pagerbė Pawel Tadeusz Purski – Lenkijos Respublikos trečiasis sekretorius Lietuvos Respublikoje. Kalbėjo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

Minėjime dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė, Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narė gyd.

Ela Gurina (Shpiz) su vyru Jakov Gurin, gerbiamas svečias Rimantas Stankevičius. Renginio metu grojo Pabradės orkestras (vad. Bronislovas Vilimas) bei  Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos mokytojų  Danguolės Grincevičienės ir Irinos Žavoronkovos parengti moksleiviai skaitė eiles, primindami ir istorinius faktus, skirtus Holokausto aukų atminimui.

Tylos minute buvo pagerbtas 2019 m. rugsėjo 25 d. miręs Moisėjus Preisas, kuris ištvėrė visą nacių koncentracijos stovyklų pragarą. Maldą už mirusius kadiš, skaitė Vilniaus sinagogos kantorius Šmuel Jatom.

Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro padėkojo pastoviems rėmėjams UAB “Velga – Vilnius” direktoriui Jozef Fiedorovič ir Jurij Delgiado bei Švenčionėlių kultūros centro kolektyvui, už pagalbą organizuojant minėjimą.