Paskaita “Teisingumas ir teismai pagal Torą” rusų kalba

Paskaita “Teisingumas ir teismai pagal Torą” rusų kalba

Nataljos Cheifec paskaitų klausytojų dėmesiui – kartojame paskaitą “Teisingumas ir teismai pagal Torą” rusų kalba. paskaita vyks Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės II a. konferencijų salėje rugsėjo 11 d., 18,00 val.

• Teisėjų atrankos kriterijai – reikalavimai teisėjams.
• Kaip apibrėžiama vagystė judaizme? 8 vagystės rūšys.
• Kokia bausmė laukia už tyčinį nužudymą ?
• Netyčinė žmogžudystė – kas tai?
• Kada žydų teisme skiriama mirties bausmė?
• Nusikaltėlis ar kurstytojas – kieno kaltė rimtesnė?
• Kas yra kyšis?• Fizinių ir moralinių nuostolių kompensacija.
• Miestai prieglaudos – kam jos skirtos?
• Karo įstatymai.
Laukiame jūsų   Pylimo g. 4 Vilniuje.

Nuotraukoje Londono Beth Din veikęs 1926.

RUS: Представляем Вашему вниманию лекции Натальи Хейфец

ЕВРЕЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ ПО ЗАКОНАМ ТОРЫ
Вам предстоит узнать:
1.На чем основан Еврейский религиозный суд и каковы его принципы;
2. Каковы критерии отбора судей;
3. Какие преступления считаются воровством;
3.1. Восемь видов краж;
4. Какое наказание ожидает преступника за преднамеренное убийство;
5. Какое убийство трактуется как непреднамеренное. Что такое город-убежище;
6. Существует ли в Еврейском религиозном судопроизводстве смертная казнь;
7. Непримиримость к подстрекателям – основа Еврейского суда;
8. Что считает взяткой Еврейский суд;
9. Лишение свободы или компенсация ущерба – что важнее;
11. Каковы законы военного времени;
12. Суды царя Шломо(Соломона) – недосягяемая вершина мудрости.

Лекция состоится 11 сентября в среду,18.00,в Еврейской Общине Литвы в конференц-зале(2 этаж) по адресу:ул. Пилимо,4.
Вход свободный, лекция на русском языке.