Linksma Chanukos šventė Vilniaus choralinėje sinagogoje

Linksma Chanukos šventė Vilniaus choralinėje sinagogoje

Vilniaus sinagogos rabinas Sholom Ber Krinskis pasveikino visus susirinkusius į sinagogą ir giedodamas pradėjo apeigas. „Chanuka – šviesos ir laisvės šventė. Šviesa reiškia iš tamsos išeiti į šviesą, šviesa taip pat reiškia, kad turime suprasti ir matyti sielą kiekviename žmoguje. Kai žydai yra vieningi – tai yra tikroji šviesa. Jei mus giria, tai dar nėra šviesa. Noriu pakviesti visus Lietuvoje gyvenančius žydus švęsti kartu. Savo nuostabias šventes turime švęsti drauge. Esame viena tauta, jei norime ne tik kalbėti, bet ir skleisti šviesą, turime patys būti šviesa, turime būti vieningi.

Smagu, kad į šventę susirinko daug vaikų, jie linksmai švenčia antrame sinagogos aukšte, iš ten girdėti linksmi balsai. Šiandien gros gyvai klezmerių grupė, – rabinas priminė, kad pagal žydų tradicijas vyrai ir moterys sinagogoje per Chanuką šoka atskirai. Chanuka primena žydų kovą už savo tradicijas, prieš pastangas juos asimiliuoti. Lietuvos žydai šeimose laikosi ortodoksų tradicijų‘.

Susirinkusius sveikino Vilniaus religinės bendruomenės pirmininkas Simas  Levinas, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, padėkojusi rabinui Krinskiui, kuris Lietuvoje gyvena 24 metus, – už jo pastarųjų metų veiklą, ypač tapus Vilniaus sinagogos rabinu. Taip dėkojo rabino žmonai rebecinei Dinai, kuri ne tik rūpinasi savo didele šeima, ji dabar ruošia vaišes sinagogoje. Bendruomenės pirmininkė atsiprašė už buvusius nesutarimus su rabinu Krinskiu ir palinkėjo jam ir šeimai gražios šventės.

 

 

„Chanuka – šventė primenanti apie žydų tapatybę, apie kovą už laisvę ir apie mus pačius, kokie turime būti vieningi.  F. Kukliansky pabrėžę, kad dabar žydai gyvena laisvoje Lietuvoje ir turime teisę į savo tapatybę, už kurią mes daug metų kovojome.“

Bendruomenės pirmininkė su džiaugsminga švente pasveikino Lietuvos vadovus: prezidentę Seimo pirmininką, premjerą.

Amir Maimon Izraelio ambasadorius Lietuvoje nuoširdžiai pasveikinęs susirinkusius, tarė, jog pakaks kalbų ir uždainavo Chanukos dainą.

Smagi  melodija, kurią užgrojo Rakija Klezmer Orkestar, suteikė ypatingos nuotaikos, visi pakilo šokiui. Chanuka vyko kaip dera – linksmai ir su tradicinėmis vaišėmis.

 • Hanuka (23)
 • Hanuka (20)
 • Hanuka (16)
 • Hanuka (15)
 • Hanuka (14)
 • Hanuka (12)
 • Hanuka (11)
 • Hanuka (9)
 • Hanuka (10)
 • Hanuka (7)
 • Hanuka (6)
 • Hanuka (2)1
 • Hanuka (5)
 • Hanuka (4)
 • Hanuka (3)
 • Hanuka (1)