Delegacijos iš Izraelio viešnagė Panevėžyje

Delegacijos iš Izraelio viešnagė Panevėžyje

Chanukos šventės šeštą dieną Panevėžio miesto žydų bendruomenę aplankė svečiai iš Izraelio, Netivoto miesto. Kartu su rabinu Pinchu Koenu jie uždegė Chanukos žvakes. Apie 20 žmonių delegacija susitelkė maldai, dievo garbinimui, dainavo Chanukos dainas. Visus juos vienija tikėjimas Aukščiausiuoju ir gilinimasis į Talmudą.

Svečiai susipažino su Panevėžio žydų gyvenimu, ypatingą dėmesį skirdami religinei veiklai bei Panevėžio žydų rabinams: A. A. Grozbuh, N. Kagan, J. Š. Kahaneman, M. N. Mihel, M. Brener, kurie paliko ryškų žydų tautos pėdsaką Lietuvoje.

Svečiai apžiūrėjo Panevėžio m. žydų bendruomenės naujai įrengtą religijos kambarį, kurį planuojama atidaryti artimiausiu metu. Pokalbyje buvo paliestas klausimas dėl Toros, jos iki šiol bendruomenė neturi, turi tik knygos variantą.

Rabinas Pinchas Koen bendruomenės svečių knygoje atminimui įrašė padėkos žodžius už šiltą priėmimą Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkui ir juos atlydėjusiam Viljamui Židkauskui.

„Džiaugiamės, kad iki šiol yra išlikusi viena iš seniausių bendruomenių Lietuvoje – Panevėžio miesto žydų bendruomenė, kurios pirmininku šiandien yra Gennady Kofman“, – parašė rabinas Pinchas Koen, pasirašė visi svečiai. Susitikime priimtas abipusis sutarimas dėl tolimesnio bendradarbiavimo.