Frankfurto žydų bendruomenė taip pat laukia Pesacho šventės

Frankfurto žydų bendruomenė taip pat laukia Pesacho šventės

Šiomis dienomis  Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių programų departamento darbuotojai vieši Frankfurto žydų bendruomenėje. Remiant ERASMUS programai, šiais metais 10 centro darbuotojų mokysis iš didžiulę patirtį turinčių kolegų Vokietijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje, kaip plėsti paslaugų tinklą pagyvenusiems asmenims bei gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Frankfurte besimokančius priima ZWST – Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland partnerė – organizacija Vokietijoje. Tai viena stipriausių ir didžiausią patirtį turinti organizacija, dirbanti su pagyvenusiais žmonėmis. Pagrindiniai  jų klientai yra iš Rytų Europos emigravę žydai ir jų šeimos.  LŽB Socialinių programų departamentui svarbu susipažinti išsamiai su teikiamų paslaugų standartais, europietišku požiūriu ir kaip jį pritaikius, spendžiant gyventojų senėjimo problemas bendruomenėje.

Kviečiame pasižvalgyti po Frankfurto žydų bendruomenę, kuri yra antra pagal dydįVokietijoje ir jungia apie 8000 narių, iš kurių 60% yra pastaruoju metu atvykusieji iš Ukrainos, Rusijos ir kitų šalių. Bendruomenės nariai moka nario mokestį, kuris priklauso nuo gyventojų pajamų mokesčio. 

f33

Bendruomenėje veikia darželis, mokykla, didelis socialinis centras, košerinis mėsos restoranas.

f8

f7

f6

Šiomis dienomis Frankfurto socialinio centro darbuotojai ruošia laiškus savo nariams su šventiniu sveikinimu ir talonu, atsiimti PESACHO paketą, kuriame yra maca, macos miltai ir vynas iš Izraelio. Tokių laiškų bus išsiųsta iki 250. Viso paketo kaina 7,50 EUR. Kvietime pasiimti paketus nurodytas laikas.

f4

Bendruomenės nariai kviečiami į SEDERĮ. Įprasta kaina – 40 EUR, o socialiai remtiniems  – 9 EUR.

f5

Neseniai praūžus PURIMO šventei, pagyvenę bendruomenės nariai gavo iš vaikų dovanėlių paketą.

f11

Frankfurto žydų bendruomenės valdyba renkasi prie apvalaus stalo, o taryba posėdžiauja salėje su nuostabiu vaizdu į miestą.

f55

Čia pat veikia vaikų darželis.

Košerinis restoranas atviras visiems, tiesa, kainos aukštesnės. Čia veikia mėsos virtuvė.

f56

Administracijos erdvėje dirba 2 bendruomenės rabinai, jų kabinete veikia košerinė virtuvėlė tik pieniškai virtuvei. Jei darbuotojai atsineša savo maistą, gali naudotis virtuvėle kitame aukšte.

f12

Jautrus menoros piešinys, kurį tapė socialinio centro klientė, turinti proto negalią.