Gyventojai kviečiami pasidalinti prisiminimais apie 1941 m. nužudytus žydus prie Švenčionėlių

Niekur iš Švenčionių apylinkių gyventojų, o ypač tų, kurie yra 1941 m. spalio mėnesį vykusių tragiškų įvykių liudytojai ar nužudytųjų giminaičiai, atminties nedings skaudūs prisiminimai.

Vokiečiams 1941 m. vasarą okupavus Naujuosius Švenčionis (taip vadinti Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto archyviniame fonde), tą lemtingą rudenį, spalio mėnesį, visi Švenčionių apskrityje gyvenę žydų tautybės asmenys (tarp kurių įvairių profesijų atstovai – gydytojai, valstybinio banko darbuotojai, rabinai ir daugelis kitų) buvo suvaryti į getą ir po kurio laiko sušaudyti. svencionys3

Kreiptis ir rašyti Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkui Moisejui Šapiro: moisa50@mail.ru

Masinis žydų sušaudymas prie Švenčionėlių

Švenčionių krašte masiniam žydų naikinimui vieta pasirinkta netoli Švenčionėlių, už Žeimenos upės plytinčiame Platumų kaimo pušyne. Ten dar buvo išlikę buvusio poligono barakai. 1941 m. rugpjūčio viduryje Švenčionių valsčių policijos viršininkams buvo išsiuntinėtas slaptas Švenčionių apskrities viršininko įsakymas dėl visų apskrities žydų suvarymo prie Švenčionėlių ir jų turto konfiskavimo. Žydams, suvarytiems į barakus, teko išgyventi juose apie savaitę laiko, patirti badą, šaltį, būnant visiškoje nežinioje dėl savo ateities. Barakai, kuriuose gyveno, buvo apsupti tvora, aplinkinės vietos užminuotos. Esant produktų trūkumui prasidėjo badas.

Spalio mėnuo istorijoje išliks ilgam, nes būtent jo pradžioje atvykęs apskrities policijos viršininkas perdavė vokiečių valdžios nurodymą – sušaudyti visus Švenčionių apskrities, 22 aplinkinių miestelių žydus. 1941 m. spalio mėnesį kraupiai egzekucijai suvaryta net apie 8000 žydų. Tos žudynės pribloškė Švenčionėlių ir jų apylinkių gyventojus.

svencionys1

Masinio žydų naikinimo aukų atminimui įamžinti skirtas memorialas nebuvo atnaujinamas daugiau kaip dešimtmetį

Dabar toje kraupioje vietoje stovi aukų atminimui įamžinti skirtas memorialas. Praėjus beveiks dvejiems dešimtmečiams, 1961 m., ant puslankio formos žemių sampylos yra pastatytas obeliskas, 3 betoninės atraminės sienelės (viena jų, kaip ir obelisko apačia, padengta granito plokštėmis). Praėjus kiek daugiau nei 20-iai metų žudynių vietą žymintį memorialą buvo reikalinga sutvarkyti – 1984 m. rekonstruotas architektės Astutės Bučinskaitės. 1993 m. paminklas dar kartą rekonstruotas – nuo obelisko nuimta marmuro plokštė. Memorialo centre esančiose granito plokštėse lietuvių ir žydų kalbomis yra iškalti miestelių, kuriuose gyveno žydai, pavadinimai. Paskutinis didesnis tvarkymas atliktas 2002 metais, kai čia buvo pastatyti suolai, pati teritorija išgrįsta trinkelėmis.

Švenčionių rajono žydų bendruomenė siekia sutvarkyti memorialą ir labiau įamžinti nužudytų aukų atminimą

Švenčionių rajono žydų bendruomenė inicijavo Švenčionių apskrities žydų žudynių vietos ir kapo Platumų kaime tvarkybos darbų projektą, kurio pagrindinis tikslas – išsaugoti memorialinės vietos kultūrinę vertę ir ją puoselėti.

Bendra projekto vertė – 6200 eurų. Projektą dalinai finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės: departamentas 2016 m. skyrė 2000 eurų ir 2017 m. 4000 eurų finansavimą.

Švenčionių rajono savivaldybė žada prisidėti 1200 eurų piniginiu įnašu, iki šiol jis negautas.

Vykdant projektą siekiama sutvarkyti memorialą, išsiaiškinti ir sudaryti nužudytų žydų sąrašą bei jį įprasminti naujai memoriale įrengsimoje informacinėje lentelėje. Deja, nors ir turima duomenų iš ypatingojo archyvo, bei kai kurios pavardės minimos knygoje „Švenčionių apskrities dvidešimt trijų žydų bendruomenių atminimo knyga“ (1965 m. išleista jidiš, hebrajų kalba Tel Avive) tačiau identifikuoti konkrečius asmenis, nužudytus ir palaidotus šalia Švenčionėlių, už Žeimenos upės, sekasi gana sunkiai.

Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro nuoširdžiai dėkingas, kad suteikta galimybė įvykdyti šį itin svarbų žydų tautai projektą. Tačiau dėl to paties projekto tikslo, siekiant įamžinti žuvusiųjų atminimą, M. Šapiro prašo atsiliepti Švenčionių rajono mažųjų miestelių Holokaustą išgyvenusiuosius, jų vaikus, anūkus, gimines, kad ir kur jie bebūtų šiuo metu bei pasidalinti jiems žinoma istorija, o taip pat pranešti nužudytų žmonių vardą ir pavardę.

Kreiptis ir rašyti Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkui Moisejui Šapiro: moisa50@mail.ru

Parengė Lina RASTENYTĖ