Europos Tarybos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija išreiškė susirūpinimą dėl Romų ir LGBT bendruomenių Lietuvoje

COE-Logo-Quadri

Strasbūras, 2016.06.07. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Tarybos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) sveikina Lietuvos pažangą sprendžiant diskriminacijos ir rasizmo problemas, tačiau taip pat ragina valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių gerinant romų gyvenimo sąlygas ir sprendžiant smurtavimo prieš LGBT bendruomenę problemą. Kaip teigiamas dalykas ataskaitoje minimas Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio 2015-2020 metų veiklos plano, kuriuo siekiama didinti visuomenės sąmoningumą dėl labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių padėties priėmimas bei romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015 – 2020 metų veiklos plano, kuris apima priemones būsto, švietimo, užimtumo ir sveikatos srityje priėmimas, o tai pat ir kibernetinių nusikaltimų tyrimų skyrių, kurie tiria baudžiamuosius nusikaltimus, padarytus internete, įskaitant rasistinio ir homofobinio pobūdžio neapykantos kurstymą, įkūrimas.

Ataskaitoje taip pat pastebima, kad įstatymų pakeitimai užtikrino papildomos apsaugos gavėjams lygiomis teisėmis su Lietuvos piliečiais teisę į visas sveikatos paslaugas bei socialinę paramą mažas pajamas gaunantiems asmenims.Tačiau, ECRI išsako susirūpinimą dėl romų socialinės marginalizacijos, pvz., švietimo ir užimtumo srityse.

Be neapykantą kurstančių kalbų bei smurto atvejų, kurie yra dažniausiai nukreipti į istorines mažumas, Lietuvoje yra labai paplitusi homofobinės ir transfobinės neapykantos kurstymo problema bei smurto protrūkiai nukreipti prieš LGBT bendruomenę. Todėl ECRI pateikė šias prioritetines rekomendacijas valdžios įstaigoms:

spręsti sudėtingą romų būsto klausimą, bendradarbiaujant glaudžiau su ir finansiškai remiant atitinkamas vietos valdžios institucijas, ypač Vilniaus miesto savivaldybę, teikti pakankamą socialinį būstą pažeidžiamiems romų bendruomenės nariams; dirbti su nuomos agentūromis ir privataus būsto savininkų asociacijomis ir taip kovoti su išankstinėmis nuostatomis romų atžvilgiu privačiame būsto rinkos sektoriuje.

Prisimindama savo 2011 metų rekomendaciją dėl Kirtimų gyvenvientės, ECRI ragina valdžios institucijas suteikti tinkamą būstą šiai bendruomenei ir užtikrinti, kad kol kas nebūtų vykdomi jokie iškeldinimai ir kad būtų suteiktos būtinos viešosios paslaugos.

Parengti nuoseklią strategiją, skirtą veiksmingai kovoti su rasizmą ir homofobiją bei transfobiją kurstančiomis kalbomis.

Ataskaita buvo parengta po ECRI 2015 m. vasario mėn. vizito į Lietuvą, joje kalbama apie įvykius iki 2015 m. gruodžio 10 d.

* * *

ECRI yra Europos Tarybos žmogaus teisių stebėsenos institucija, kurią sudaro nepriklausomi ekspertai, kurie stebi problemas, susijusias su rasizmu ir diskriminacija etninės kilmės, odos spalvos, pilietybės, religijos ar kalbos pagrindais, taip pat ksenofobijos, antisemitizmo ir netolerancijos atvejus. Jie rengia ataskaitas bei rekomendacijas šalims narėms. 
 
Kontaktinis asmuo: atstovė spaudai Estelle Steiner, tel. +33 3 88 41 33 35