Viešieji pirkimai

>>LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

SKELBIMAI:

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimo Techninės specifikacijos projektas:

>>https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=237923&LID=287729

2015.06.02

>>Dėl debetinių parduotuvių tinklų kortelių

2015.04.01

>>Planuojamų vykdyti 2015 m. viešųjų pirkimų planas

2014.09.30

>>Dėl šiukšlių išvežimo paslaugos pirkimo

2014.09.12

>>Dėl stiklinius trofėjus su LŽB  logotipu  įsigyjimo

>>Dėl fotografavimo paslaugų

2014.09.11

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (toliau – LŽB) planuoja užsakyti standartinį dvivietį kambarį su pusryčiais Vilniaus centre esančiame 4-5 žvaigždučių viešbutyje. Svečiai yra pora, atvykstanti į viešbutį š.m. rugsėjo 18 dieną, o išvyks rugsėjo 22 dieną.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (aktualia redakcija) ir LŽB supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių nuostatomis. Pirkimas vykdomas apklausos būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

 Visi tiekėjų parengti ir pateikti dokumentai turi būti parengti bei susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikiami užsienio kalba, kartu turi būti pateiktas vertimas, patvirtintas prekių tiekėjo atsakingo asmens. Kainą prašome pateikti kartu su PVM.

 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. rugsėjo 15 d. 12 val. el. paštu: simon@lzb.lt.

Vertinimo kriterijai: mažiausia kaina.

Su šia apklausa susiję klausimai gali būti pateikti atsakingam už pirkimus asmeniui: Simonui Gurevičiui el. paštu simon@lzb.lt arba telefonu: 8 65 99 66 90.

>>TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

2014.09.09

Dėl LŽB archyvo tvarkymo darbų

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė(toliau – LŽB) numato tvarkyti LŽB archyvą.

LŽB, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (aktualia redakcija) ir LŽB supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių nuostatomis, kviečia pateikti pasiūlymą LŽB archyvo tvarkymo darbų. (BVPŽ kodas: 79995100-6 Archyvavimo paslaugos.).

Pirkimo apklausos būdu sąlygos pridedamos.

Lauksime Jūsų pasiūlymų iki 2014 m. rugsėjo 17 d.. Po šio laiko gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

 >>PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

2014.09.08

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (toliau – LŽB) numato įsigyti paveikslų pakabinimo sistemas su troseliais ir kabliukais.

LŽB, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (aktualia redakcija) ir LŽB supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių nuostatomis, kviečia pateikti pasiūlymą LŽB dėl paveikslų pakabinimo sistemų su troseliais ir kabliukais. (BVPŽ kodas: 44523200-4 Tvirtinimo įtaisai.). Pirkimo apklausos būdu sąlygos pridedamos. Lauksime Jūsų pasiūlymų iki 2014 m. rugsėjo 20 d.. Po šio laiko gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

>>KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

2014.09.08

Apgyvendinimo paslaugos Klaipėdoje

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (toliau – LŽB) planuoja užsakyti standartinį dvivietį kambarį su pusryčiais Klaipėdoje esančiame viešbutyje. Svečiai yra pora, atvykstanti į viešbutį š.m. rugsėjo 23 dieną, o išvyks rugsėjo 26 dieną.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (aktualia redakcija) ir LŽB supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių nuostatomis. Pirkimas vykdomas apklausos būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

Visi tiekėjų parengti ir pateikti dokumentai turi būti parengti bei susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikiami užsienio kalba, kartu turi būti pateiktas vertimas, patvirtintas prekių tiekėjo atsakingo asmens. Kainą prašome pateikti kartu su PVM.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. rugsėjo 12 d. 12 val. el. paštu: simon@lzb.lt.

Su šia apklausa susiję klausimai gali būti pateikti atsakingam už pirkimus asmeniui: Simonui Gurevičiui el. paštu simon@lzb.lt arba telefonu: 8 65 99 66 90.

 Prie šio kvietimo pateikti pasiūlymus prisegu tiekėjo sąžiningumo deklaraciją, kurią prašysime pateikti kartu su pasiūlymu (tinka skanuota versija).

 Pagarbiai,

Simonas Gurevicius,

Executive Director, The Jewish Community of Lithuania

Phone: +370 5 2121666+370 5 2613003

Fax: +370 5 2127915

Cell: +370 65 996690

E-mail: simon@lzb.lt