Izraelio paskirtojo ambasadoriaus pirmieji susitikimai Vilniaus žydų bendruomenėje

f and ambasador

–Kai važiavau iš Izraelio, buvo šilta saulėta diena, o Vilniuje žiema, bet aš pripratau prie žiemos oro dirbdamas šaltoje šalyje Kanadoje,- sako paskirtasis Izraelio ambasadorius Amir Maimon, atėjęs į LŽB susitikti ir pasikalbėti .
– Mano pirmieji susitikimai Lietuvoje skirti žydų bendruomenei. Jaučiuosi bendruomenės dalimi, nes bendruomenė yra dalis tapatybės. Esu pirmasis Izraelio ambasadorius Lietuvoje, o tai didelis iššūkis,- kalba diplomatas Amir Maimon. – Man rūpi palaikyti ir plėsti gerus santykius su Lietuva. Džiaugiuosi būdamas čia.
Jis kilęs iš Jemeno žydų šeimos, kurią į Izraelį atvežė seneliai. Kaip visi Izraelio vaikinai jis tarnavo armijoje, sekė tėvo pėdomis, kuris tarnybą baigė būdamas generolu. Būsimasis diplomatas baigė karinę tarnybą 29-erių metų ir įstojo mokytis užsienio ryšių. Pirmasis paskyrimas į Etiopiją. Jis gavo nepaprasta užduotį: organizuoti norinčių emigruoti žydų išvežimą į Izraelį. Per vieną savaitgalį iš Etiopijos buvo išskraidinta 15 tūkstančių Etiopijos žydų. Tai buvo „Operaciją Saliamonas“, kai per 48 valandas su 40 lėktuvų iš Adis Abebos žydai buvo atskraidinti į Tel Avivą. Ši slapta operacija įėjo į istoriją ir dabar įtraukta į Izraelio vadovėlius.
Lietuvos žydų bendruomenė ruošiasi vienam didžiausių ir smagiausių metų renginių – Limudui, paskaitų savaitgaliui, šeimų su vaikais susitikimui, bendrai šabo vakarienei. Ambasadorius taip pat ketina ten dalyvauti ir pasakoti apie Etiopiją, apie Izraelį, kur taikiai sugyvena ten persikėlę įvairių pasaulio valstybių žydai.
Visi bendruomenės nariai turi lygias teises, mes neskirstome į litvakus ir kitus, kurie į Lietuvą atvyko po Antrojo pasaulinio karo. Rūpinamės savo pagyvenusiais bendruomenės nariais, daug dėmesio skiriame jaunimui. Stengiamės konsoliduoti bendruomenę. Siekiame gerų santykių su visomis Lietuvoje gyvenančiomis bendruomenėmis.