Švenčionėliuose tragiškos žydų istorijos puslapius padeda atversti amerikiečiai

Irena POŽĖLIENĖ

Švenčionių rajono nepriklausomo tarybos nario Dariaus Veličkos iniciatyva užmezgus šiltus ir dalykiškus santykius su dr. filantropu Michael Lozman (Maiklu Lozmanu), labdaros ir paramos fondo „Voluntas“ direktoriumi Franklin James Swartz, praėjusiais metais buvo suorganizuotas reikšmingas tarptautinis projektas. Finansuojant minėtam fondui ir padedant Švenčionių rajono savivaldybei, buvo metaline tvora aptvertos senosios žydų kapinės, esančios Švenčionėlių miestelio pakraštyje. Tai buvo pirmasis toks darbas Lietuvoje. Tais pačiais metais svečiai lankėsi ir Aukštadvaryje, kur taip pat buvo aptvertos žydų kapinės. Iki tol fondo iniciatyva metalinėmis tvoromis buvo aptverta 10 kapinių kaimyninėje Baltarusijos Respublikoje. Svečius Švenčionių rajone tuokart gražiai priėmė, apgyvendino šeimose, parengė kultūrinę pažintinę programą. Projekte aktyviai dalyvavo anglų kalbos pamokas vedanti Sandra Burokaitė, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos, progimnazijos mokytojai, mokiniai, jų tėveliai ir daug daug kitų.

Bendravimas su dr. Michael Lozman nenutrūko – tarpusavio skambučiai, elektroniniai laiškai tvirtais saitais sujungė Jungtines Amerikos valstijas ir mažą Lietuvos miestelį – Švenčionėlius, o tuo pačiu ir Švenčionių rajoną. Tad šiemet M.Lozman su grupe studentų iš Union College (JAV) bei pora kolegų ir vėl atvyko į Lietuvą. Į šiųmetinį projektą buvo įtraukta labai daug žmonių. Prieš atvykdami į Lietuvą amerikiečiai kurį laiką buvo Lenkijoje, lankėsi Aušvico koncentracijos stovykloje. Lietuvoje dr. M.Lozman buvo priimtas Kultūros ministerijoje, kur aptarė tolimesnio bendradarbiavimo ir netgi Lietuvos-JAV studentų kultūrinių mainų galimybes.

Projekto uždarymas mūsų rajone vyko birželio 29 d. Švenčionyse „Beržuvio“ restorane. Čia konferencijų salėje susirinko svečiai iš JAV, Švenčionių r. tarybos narys D.Velička, projekto koordinatorė Sandra Burokaitė, Švenčionėlių parapijos kunigas Dovydas Grigaliūnas, Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisejus Šapiro, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos, progimnazijos mokytojai ir gimnazistai bei kiti.

Paskutinis vakaras su amerikiečiais mūsų rajone buvo dalykiškas, jaukus ir šiltas. Čia netrūko ir rimto bendravimo, ir susipažinti padedančių smagių žaidimų, ir Lietuvą pažinti skatinančių šmaikščių klausimų.

Į susirinkusius kreipdamasis D.Velička padėkojo visiems, dalyvaujantiems šiame prasmingame projekte ir pabrėžė, kad M.Lozman dėka Lietuvoje jau labai daug padaryta ne tik išsaugant žydų tautos istorijos puslapius, tvarkant kapus, bet ir plėtojant Amerikos ir Lietuvos tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Kunigas D.Grigaliūnas taip dėkojo svečiams už didelį jų darbą ir pabrėžė, kad mes vieni iš kitų galime labai daug ko gero pasimokyti. Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas M.Šapiro pasidžiaugė mecenato dr. M.Lozman atliktais didžiuliais ir reikšmingais darbais, tvarkant žydų kapines mūsų rajone ir Lietuvoje. „Kur JAV, o kur Švenčionių rajonas! Mus skiria didžiulis atstumas, bet stebuklas, kad mes susitikome, ir mecenato Lozman‘o dėka Švenčionėlių žydų kapinaitės buvo tiesiog prikeltos iš numirusiųjų“, – sakė M.Šapiro ir įteikė jam knygą, kurioje aprašytas holokaustas ir daug liūdnų bei tragiškų dalykų iš žydų istorijos.

Dr. M.Lozman dėkojo už jį kviečiančių ir priėmusių žmonių svetingumą ir nuoširdumą, kvietimą sugrįžti: „Esame čia dėl holokausto, dėl to, kad žydai buvo sunaikinti. Lietuvoje bus trečios kapinės, kurias mes su studentais tvarkysime. Jei mes galime tai padaryti, tai ir turime tą gerą darbą atlikti. Tačiau mūsų viešnagė Lietuvoje – tai ne tik žydų kapinių tvarkymas, šio projekto poveikis daug platesnis. Mes daugiau sužinome vieni apie kitus, apie šalių ir tautų istoriją, bendraujame, palaikome ryšį, apie mūsų darbą rašo vietos ir respublikinė spauda. Džiaugiuosi, kad mūsų bendravimas yra turiningas ir vis plečiasi“.

Pasisakė ir kiti baigiamojo vakaro dalyviai, prezentaciją apie Lietuvą, žaidimus, viktorinas vedė Erika Ivanauskaitė, broliai Matas ir Rokas Šamšūros, jauna šeima Ingrida ir Robertas Gaščiauskai, šoko Renatos Grigianecienės mokiniai, S.Burokaitė padėkojo mokytojoms Stasei Černiauskienei, Jelenai Diatlovai, Birutei Radziulienei, Zitai Karneckienei, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos direktorės pavaduotojai Jūratei Guigienei ir visiems, visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo. Žinoma, visi tvirtai pasižadėjo projektą tęsti, lietuvių bei amerikiečių draugystę puoselėti ir toliau.

Kadangi svečiai iš JAV prieš tai buvo nusifotografavę Švenčionyse prie menoros, tad seminaro metu nuotraukas įsirėmino, dekoravo rėmelius, sąsiuviniuose aprašė savo įspūdžius. O vakaro kulminacija – švenčionėliškių Gintarės Zenkevičiūtės ir jos brolio Šarūno Zenkevičiaus koncertas. Gintarė šiuo metu studijuoja JAV, o Šarūnas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantas. Stiprus ir daug atspalvių turintis Gintarės balsas ir virtuoziškas Šarūno grojimas gitara sužavėjo visus be išimties to vakaro dalyvius – ir amerikiečius, ir lietuvius.

Autorės nuotr.

Projekto metus nuoširdžiai bendravo (iš kairės) Švenčionėlių parapijos kunigas Dovydas Grigaliūnas, amerikietis dr. Michael Lozman ir istorikė Stasė Černiauskienė.

Prezentaciją apie Lietuvą veda Matas, Erika, Ingrida ir Robertas.

Projekto dalyviams teko atlikti daug linksmų, tačiau tuo pačiu ir svarbių užduočių.

Projekto Lietuvoje iniciatorius – nepriklausomas Švenčionių rajono tarybos narys Darius Velička.

Gintarės ir Šarūno koncertas.