Padėkos

LŽB pirmininkė F. Kukliansky dėkoja Europos žydų kultūros dienos Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje organizatoriams

LŽB pirmininkė F. Kukliansky dėkoja Europos žydų kultūros dienos Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje organizatoriams

Nuotraukoje:A. Suckeverio eilėraščius skaito dr. M.Kvietkauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius

Rugsėjo 4 d. Vilniuje vyko smagios Europos žydų kultūros dienos su klezmerių muzika, žymiausių poetų, rašiusių jidiš, eilėmis. Džiaugėmės tikra, gerai organizuota linksma švente!

Faina sveikina

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo, aukojusiems savo laiką žydų bendruomenės labui. Ačiū „Beigelių krautuvėlės“ darbuotojoms, paruošusioms  ypatingas žydiškas vaišes visiems. Tik sutelktomis pastangomis mūsų maža bendruomenė gali organizuoti tokio lygio šventes ir jomis džiaugtis drauge su būriu gerų draugų ir svečių. Ačiū negausiam būriui savanorių, kurie nuoširdžiai  padėjo. Ačiū Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijai, ugdančiai mokinius, gerbiančius ir besidominčius savo šaknimis bei kultūra, europietiškas jaunas asmenybes, kurioms aktualios tolerancijos ir pilietiškumo sąvokos. Dėkoju gimnazijos mokiniams, dalyvavusiems šventėje.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (LŽB) pakvietė visus į savo buveinę, Pylimo g. 4. Renginiai „Vilniuje vėl skamba jidiš!“ prasidėjo 10 val. pusryčiais „Beigelių krautuvėlėje“, po to Ruth Reches, „Iliustruoto hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlio pradedantiesiems“ autorė pakvietė į hebrajų kalbos pamokėles vaikams ir tėveliams. Svečius sveikino bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Vilniaus meras Remigijus Šimašius, Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento direktorė. Jidiš instituto bibliotekininkė, Fania Brancovska, LŽB narė, išgyvenusi Holokaustą, jidiš skaitė poeto M.Kulbako eiles. Martynas Užpelkis – LŽB atstovas paveldui vedė viešą diskusiją apie „Lietuvos žydų nekilnojamojo paveldo išsaugojimą“. Gerą nuotaiką palaikė klezmeriai „Rakija Klezmer Orkestar“ Šventė baigėsi bohemiškoj aplinkoj „Beigelių kavinėje“ su Mindaugu Kvietkausku, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriumi, jis skaitė savo verstus garsaus poeto, vilniečio A. Suckeverio eilėraščius.

 Esame dėkingi, kad šventės akimirkas fiksavoi LRT radijo ir televizijos žurnalistai.

Renginio akimirkos:

>>Albumas 1 

 

>> Albumas 2

Padėka Fainai Kukliansky

Griša Deicas, išeivių iš Zarasų, dabar gyvenančių Izraelyje, komiteto vardu, širdingai dėkoja Fainai Kukliansky už rūpestį ir pagalbą, organizuojant Zarasų krašto žydų bendruomenės sunaikinimo 75-mečio atminimo minėjimą, už rabino dalyvavimą ceremonijoje Krakynės miške, kur 1941 metais buvo nužudyti 8000 Zarasų krašto žydų.

Padėka

Padėka

Lietuvos žydų (litvakų) benruomenės pirmininkė Faina Kukliansky dėkoja visiems bendruomenės nariams prisidėjusiems, kepant ir prekiaujant „Beigelių krautuvėlės“ produktais Dieveniškių šventėje. Malonu, kad LŽB bendruomenės kavinė tampa žinoma ne tik kaip gero košerinio žydų maisto vieta, bet ir draugiška Lietuvos švenčių dalyve, kur prisimenama žydų istorija. Didžiuojuosi, kad prieš trejus metus pradėtas antisemitizmo projektas, skirtas tolerancijai ir žydų istorijos pažinimui, sulaukė ypatingo dėmesio Lietuvoje ir pasaulyje. Prisiminus kaip LŽB bendruomenės nariai „reagavo“ į šį projektą ir dabar patys juo džiaugiasi, man yra proga dar kartą priminti: mieli bendruomenės nariai, džiaukimės tuo, ką turime gero ir pozityviau reaguokime vieni į kitus. 

Rugpjūčio 4 d. Dieveniškių miesto aikštėje Lietuvos žydų bendruomenės atstovai prekiavo tradiciniais litvakų kepiniais beigeliais ir saldumynais, pasakojo apie žydų tradicijas, veikė „Beigelių krautuvėlė“. Greitai neliko nei beigelio nei skylės, o dieveniškiečiai toliau dalyvavo renginiuose, skirtuose žydų istorijai regione. LŽB su “Beigelių krautuvėle” ir toliau dalyvaus miestų ir miestelių šventėse, kuriose bus prisimenama Lietuvos žydų istorija.
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje vyko paskaitos „Žydų laidojimo ir kapų lankymo papročiai“, „Sinagogos: kaip jas statė, ką jose veikė ir kodėl“. Dalyviai gamino sinagogą iš kartono popieriaus ir kitų medžiagų bei molio plyteles tradiciniams žydų statiniams pažymėti.
Dieveniškės – išskirtinis spalvingas Lietuvos pasienio miestelis prie Gaujos upės, Šalčininkų rajono pietryčiuose. Išskirtiniu jį daro geografinė padėtis, nes miestelis yra žemės lopinėlyje, jį supa Baltarusijos Respublika. Dieveniškėse gyvena ypatingi žmonės, puoselėjantys lietuviškumą, darbštūs ir linksmi. Ypatinga ir  miestelio urbanistinė struktūra – į vieną centrinę aikštę veda net penkios gatvės, tai įvertinus Dieveniškėms suteiktas urbanistikos paminklo statusas. Miestelio pavadinimą kalbininkai sieja su Dievenio pavarde, Dieveniškės skaičiuoja garbų amžių. Kaip rodo prie miestelio esantis VI-XI a. pilkapynas, žmonių čia gyventa nuo seno.

Juda Passow dėkoja LŽB ir pirmininkei F.Kukliansky už Toros sugrįžimo šventę

Juda Passow dėkoja LŽB ir pirmininkei F.Kukliansky už Toros sugrįžimo šventę

Aš tik noriu dar kartą padėkoti jums už tai, kad jūs surengėt tokią jaudinančią ir įsimintiną dieną su Lietuvos žydų bendruomene. Man buvo didelė garbė ir privilegija būti su jumis. Aš ypač dėkingas jums už skirtą laiką ir pastangas, kad mūsų susitikime prieš metus gimusi idėja būtų įgyvendinta ir  taptų realybe.

Juda Passow

Judah Passow, kurio tėvas profesorius David Passow iš JAV Filadelfijos universiteto saugojo Gaono laikų Torą iš Vilniaus sinagogos nuo 1960m. Tais metais, gavęs Rokfelerio fondo paramą, skirtą įamžinti žydų bendruomenių gyvenimą už „geležinės uždangos“, jis atvyko į Vilnių. Vilniaus žydai paprašė jo išvežti vieną iš dviejų po Holokausto išlikusių Vilniaus geto Torų ir išsaugoti ritinį, nes niekas nežinojo, koks kitas pavojus gali grėsti sovietų okupacijos laikais. Tokiu būdu Tora atsidūrė Passow šeimoje, su ja šeimoje buvo švenčiamos trys Barmicvos, ritinys lydėjo šeimą 56 metus. Pernai atvykęs į Vilnių su savo fotografijos darbų paroda, Torą išvežusio profesoriaus sūnus, Juda Passow susitiko su LŽB pirmininke Faina Kukliansky, jų pokalbio metu gimusi idėja tapo kūnu. Šiemet Juda Passow atvežė garsiąją Torą, kuriai jo mama Aviva Passow pagamino sidabrinį apvadą.

Padėka

Už sklandų, operatyvų ir bendruomenės poreikius atitinkantį šių metų macų užsakymą ir atvežimą Kauno žydų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Socialinio centro komandai: LŽB pirmininkei Fainai Kukliansky, Socialinio centro direktoriui Simui Levinui, vyr. buhalterei Astai Rainytei, programų koordinatoriams Michailui Segaliui, Emai Jakobienei, Rašelei Šeraitei, projektų vadovui Laurui Saboniui, administratoriui Rokui Dobrovolskiui ir Indrei Rutkauskaitei.
Sveikiname visus su artėjančiomis šventėmis!

Padėka

Dėkoju už puikų Purimo šventės organizavimą ir paruošimą Vilniaus Choralinėje sinagogoje Žanai Skudovičienei, Julijai Lipšic, Ninelei Skudovičiūtei, Monikai Antanaitytei, Olgai Masarskajai.
 Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininkas   S.Levin
Amerikos žydų komiteto padėka LŽB ir veiklos gairės

Amerikos žydų komiteto padėka LŽB ir veiklos gairės

AJC vykdomojo direktoriaus David Harris ir AJC delegacijos, kuri lankėsi Vilniuje sausio mėn. vardu, norėčiau dar kartą padėkoti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei ir asmeniškai Fainai Kukliansky už jūsų pagalbą ir svetingumą, parodytą mums vizito metu.

Norėjau jums pranešti, kad AJC svarsto galimybę įkurti Varšuvoje savo atstovybę, kuri galėtų tapti regioniniu centru ir mūsų darbui Baltijos šalyse. Mes įsivaizduojame, kad šio centro  prioritetu bus geopolitika, nes šios pasaulio dalies svarba auga. Mūsų buvimas šalia, manome, padėtų stiprinti reikšmingą bendradarbiavimą su Lietuvos žydų bendruomene, be to tikimės, kad bus dar daugiau galimybių remti jūsų pastangas, jei jūs nuspręstumėt, jog to reikia. Mūsų, Amerikos žydų komiteto veiklos prioritetai – nuosekli  veikla pasaulyje nesikeičia, mums šiuo metu rūpi: ES santykiai, transatlantiniai ryšiai, regioninio saugumo klausimai, ir nuolatinis nestabilumas Artimuosiuose Rytuose. Manome, kad naujos atstovybės sukūrimas galėtų tapti pirmuoju žingsniu, siekiant gilinti mūsų ryšius ir plėsti bendrus  interesus. Mes sveikintume visas idėjas, nuomones ir pasiūlymus šiuo klausimu. Tikimės, kad ir ateityje tęsis mūsų nuolatinė partnerystė ir draugystė.

Su geriausiais linkėjimais,

Sam Kliger

Padėka

Pasibaigus edukacinei judaizmo konferencijai Mini Limmud 2015, noriu iš visos širdies padėkoti visiems remėjams, lektoriams, partneriams ir kolegoms už neįkainojamą pagalbą, gerus patarimus, ruošiant šią konferenciją.

Dėkoju:
European Jewish Fund
Geros valios fondui
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei

Fainai Kukliansky, Mašai Grodnikienei, Simui Levinui, J. E. Ambasadoriui Amir Maimon, Feliksui Puzemskiui, Gercui Žakui,Josifui Buršteinui, Junonai Berznitski, Irinai ir Arkadijui Goldinams, Larai Lempertienei,Julijai Lipšic,Artūrui Navickui, Monikai Antanaitytei, Laurui Saboniui, Michailui Segal, Irinai Frišman, Genei Nachumovienei, Rašelei Šeraitei, Dianai Paškovaitei, Irinai Slucker, Emanueliui Rykliui, Elinai Nolan, Uri Zer, Reginai Pats, Markui Babot, rabinui Kalev Krelin, rabinui Efraim Prijampolskiui, rebecen Devora Prijampolskij, Annai Keinan,Sauliui Šalteniui,Giedriui Jokūbauskui, Kamai Ginkui, Annai Avidan, Galinai ir Sergejui Libenšteinams, Jurijui Tabak, Daumantui Todesui, Eugenijui Bunkai, Alai Segal, Ruth Reches, Adelinai Nalivaikaitei, Alinai Azukaitis, Samueliui Garui, Valduis Liakui, Valentinui Solomiak, Pavel Guliakov ir visai šauniai Lietuvos žydų bendruomenės madrichų komandai, Kompanijai „West Express“ ir Avital Maizel, Nirai Koltun, Gdalij Reches, Dainai Vrubliauskienei, viešbučiui „Conti“ ir Semionui Ceitlinui, restoranui „Rishon“ ir Aleksandrui Arončikui, „Grimo akademijai“ ir Eglei Pališkienei, Margaritai Gurevičienei, „Vilnius Grand Resort“ viešbučiui, UAB „Ekskomisarų biuras“ .

Konferencijos Mini Limmud koordinatorė
Žana Skudovičienė

 

Gelbėtojo padėka Lietuvos žydų bendruomenei

LŽB bendruomenė šį mėnesį sulaukia daug padėkų, ypač iš gelbėtojų. Čia skelbiame vieną iš laiškų. Bendruomenės Socialinis centras skiria Zenonui Mozūraičiui, kaip ir kitiems globotiniams, Maximos kortelę.

 

gelb

LŽB bendruomenės padėka

Dėkojame Kauno žydų bendruomenės pirmininkui Gercui Žakui ir direktorei Ievai Černevičiūtei už puikiai Druskininkuose organizuotą seminarą ,,Aš ir kiti“, skirtą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atstovams ir darbuotojams.

Padėka

Už kūrybiškumą ir profesinį išmanymą, už svarbų indėlį į Lietuvos žydų bendruomenės vystymą,

už išmintį, pasišventimą darbui ir žmonėms klubo „Abi men zet zich“ vadovė,

Socialinio centro programų koordinatorė

Žana Skudovičienė

apdovanota bendruomenės padėkos raštu.

LŽB padėka

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė dėkoja operos  SEMPO SUGIHARA. VILTIES SAKUROS gastrolių organizatoriui Tokyo Associates Co. Vadybininkui Chiaki Hamada, operos organizaciniam komitetui, kompozitoriui ir dirigentui Yuki Ando už Vilniuje Lietuvos nacionaliniame dramos teatre meistriškai  ir jautriai sudainuotą operą apie mums žydams ypatingai svarbią istorinę asmenybę, tūkstančius žydų nuo mirties išgelbėjusį  iš nacių okupuoto Kauno Japonijos konsulą Čijūnę Sugiharą.

Ačiū Jums už iki ašarų jaudinančias scenas ir melodijas. Dėkojame pagrindinių vaidmenų atlikėjams solistams Tetsuo Onaya, Yuri Shinada ir chorui, taip pat Kristoforo orkestrui ir Vilniaus Karoliniškių chorui ,,Libro”.

Padėka

LŽB pirmininkė Faina Kukliansky dėkoja bendruomenės nariams ir programų vadovams, dalyvavusiems priimant svarbius svečius: Michael Sneider, žinomą Pasaulio Žydų kongreso lyderį, buvusį jo ir JOINT vykdomąjį direktorių,  Sonią Gomes de Mesquita Vyriausią programų vadovę iš Pasaulio Žydų kongreso (WJC), Davidą Benish, didžiausios pasaulio žydų pelno nesiekiančios švietimo  ir mokymo organizacijos atstovą Baltijos šalims, Centrinei Azijai ir Kaukazui (ORT), Stefaną Oskarą, Pasaulinės žydų pagalbos organizacijos (JOINT) direktorių Baltijos šalims ir Lenkijai.