LŽB padėka

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė dėkoja operos  SEMPO SUGIHARA. VILTIES SAKUROS gastrolių organizatoriui Tokyo Associates Co. Vadybininkui Chiaki Hamada, operos organizaciniam komitetui, kompozitoriui ir dirigentui Yuki Ando už Vilniuje Lietuvos nacionaliniame dramos teatre meistriškai  ir jautriai sudainuotą operą apie mums žydams ypatingai svarbią istorinę asmenybę, tūkstančius žydų nuo mirties išgelbėjusį  iš nacių okupuoto Kauno Japonijos konsulą Čijūnę Sugiharą.

Ačiū Jums už iki ašarų jaudinančias scenas ir melodijas. Dėkojame pagrindinių vaidmenų atlikėjams solistams Tetsuo Onaya, Yuri Shinada ir chorui, taip pat Kristoforo orkestrui ir Vilniaus Karoliniškių chorui ,,Libro”.