Amerikos žydų komiteto padėka LŽB ir veiklos gairės

Amerikos žydų komiteto padėka LŽB ir veiklos gairės

AJC vykdomojo direktoriaus David Harris ir AJC delegacijos, kuri lankėsi Vilniuje sausio mėn. vardu, norėčiau dar kartą padėkoti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei ir asmeniškai Fainai Kukliansky už jūsų pagalbą ir svetingumą, parodytą mums vizito metu.

Norėjau jums pranešti, kad AJC svarsto galimybę įkurti Varšuvoje savo atstovybę, kuri galėtų tapti regioniniu centru ir mūsų darbui Baltijos šalyse. Mes įsivaizduojame, kad šio centro  prioritetu bus geopolitika, nes šios pasaulio dalies svarba auga. Mūsų buvimas šalia, manome, padėtų stiprinti reikšmingą bendradarbiavimą su Lietuvos žydų bendruomene, be to tikimės, kad bus dar daugiau galimybių remti jūsų pastangas, jei jūs nuspręstumėt, jog to reikia. Mūsų, Amerikos žydų komiteto veiklos prioritetai – nuosekli  veikla pasaulyje nesikeičia, mums šiuo metu rūpi: ES santykiai, transatlantiniai ryšiai, regioninio saugumo klausimai, ir nuolatinis nestabilumas Artimuosiuose Rytuose. Manome, kad naujos atstovybės sukūrimas galėtų tapti pirmuoju žingsniu, siekiant gilinti mūsų ryšius ir plėsti bendrus  interesus. Mes sveikintume visas idėjas, nuomones ir pasiūlymus šiuo klausimu. Tikimės, kad ir ateityje tęsis mūsų nuolatinė partnerystė ir draugystė.

Su geriausiais linkėjimais,

Sam Kliger