Naujienos iš regionų: Prisiminus Kupiškio krašto žydų gelbėtojus

Naujienos iš regionų: Prisiminus Kupiškio krašto žydų gelbėtojus

Kovo 14 d. Kupiškio rajone lankėsi Nepaprastoji ir įgaliotoji Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein, Izraelio ambasados kultūros projektų asistentė Virginija Bunevičiūtė, Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės patarėja kultūros klausimais dr. Gabrielė Žaidytė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginės komunikacijos skyriaus patarėja Vaiva Zemkauskaitė, Lietuvos žydų ( LITVAKU) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių anūkas Vidmantas Markevičius. Garbingi svečiai atvyko į renginį „Prisiminus Kupiškio krašto žydų gelbėtojus“, skirtą Lietuvos žydų gelbėtojų dienai paminėti. Svečiams buvo sudaryta individuali programa.

Svečius lydėjo Kupiškio rajono meras profesorius habilituotas daktaras Algirdas Raslanas, Kupiškio rajono vicemeras Valdas Šateika, Kupiškio rajono mero padėjėja Auksė Čepelė, Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkės istorikės Aušra Jonušytė ir Miglė Zakarauskaitė, Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės katalikių moterų draugijos pirmininkė Aldona Ramanauskienė.

Buvo apsilankyta Palėvenės kapinėse, kuriose pagerbtas Pasaulio Tautų Teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių atminimas. Anūkas Vidmantas Markevičius papasakojo Nepaprastajai ir įgaliotajai Izraelio valstybės ambasadorei Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein, apie senelių ir tėvų rūpestį globojant slepiamus žydus, tėvo susitikimą Izraelyje 1991 metų  spalio 10 dieną su išgelbėtuoju Šolomu Šerenzonu. Jų ilgai lauktą ir šiltą susitikimą. Tą dieną Pasaulio Tautų Teisuolių atminimą pagerbė Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, L.R. Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės patarėja kultūros klausimais dr. Gabrielė Žaidytė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginės komunikacijos skyriaus patarėja Vaiva Zemkauskaitė, rajono vadovai, istorikai.

Kupiškio Povilo Matulinio progimnazijoje nepaprastoji ir įgaliotoji Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein buvo paruošusi klausimus apie Izraelio valstybę, o greičiausiai ir teisingiausiai atsakę moksleivis gavo dovanų iš ambasadorės rankų. Istorijos pamoką matulioniečiams vedė Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman papasakojęs apie pirmuosius Pasaulio tautų teisuolius iš Lietuvos, kuriems buvo suteiktas šis garbingas vardas.

Tą dieną J. E. Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein, Kupiškio rajono vadovai, istorikai pagerbė nužudytųjų atminimą Kupiškyje prie Holokausto aukų paminklo laisvamanių kapinėse, perėjo nedidele autentiška Sinagogos gatvele.

Kupiškio etnografijos muziejuje vykusioje konferencijoje „Prisiminus Kupiškio krašto žydų gelbėtojus“, apie šios didingos ir svarbios dienos prasmę ir reikšmę kalbėjo  J. E. Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein, Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės  patareja dr. Gabrielė Žaidytė, Lietuvos žydų ( Litvaku) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Kupiškio rajono meras profesorius habilituotas daktaras Algirdas Raslanas,  o G.  Kofman, įteikęs renginio koordinatorei, Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkei istorikei Aušrai Jonušytei padėką už nuoširdų bendradarbiavimą, tvirtą pilietinę poziciją, už aktyvią ir prasmingą veiklą prisidedant prie geresnio tautų tarpusavio pažinimo.

Buvo perskaityti pranešimai: Aušros Jonušytės „Pasaulio tautų teisuolių Markevičių šeima“, dr. Aldonos Vasiliauskienės Kupiškio altarista – Feliksas Ereminas – Pasaulio tautų teisuolis“, Nijolės Puzelienė ir Jolantos Latvienės „Ir lietuviui ir žydų visiems jis buvo žmogus. (Apie kupiškėną gydytoja Ipolitą Franckevičių), Auksės Jankevičienės „Kupiškėnų krašto istorijos pėdsakai – amžininkų lūpose“. Koncertavo Kupiškio meno mokyklos mokytoja su mokiniais.

Renginio akimirkos nuotraukų galerijoje.