Izraelio ambasadorės sveikinimas

Izraelio ambasadorės sveikinimas

Gerbiama ponia Kukliansky,

Džiaugiuosi galėdama Jus pasveikinti su Jo Ekscelencijos Lietuvos Prezidento ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus apdovanojimu ir jūsų reikšmingų nuopelnų bei indėlio į Lietuvos valstybę ir jos žydų tautą įvertinimu.

Dėkoju už nuolatines pastangas ir puikų vadovavimą, vykdant garbingą misiją kovoje su neapykanta ir antisemitizmu, atgaivinant žydų bendruomenę Lietuvoje, puoselėjant litvakų paveldą ir atkuriant istorinį teisingumą.

Su didžiausia pagarba ir nuoširdžiais linkėjimais,

Ambasadorė 

Hadas Wittenberg Silverstein