Bukarešte – dėmesys kovai su antisemitizmu

Šiuo metu Rumunijos sostinėje vyksta Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategijos įgyvendinimo darbo grupės posėdis. Jame dalyvaujanti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky su įtakingais Europos Komisijos ir tarptautinių organizacijų pareigūnais aptarė situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse.

LŽB pirmininkė Faina Kukliansky su Europos Komisijos kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo koordinatore Katharina von Schnurbein aptarė situaciją Lietuvoje / Asmeninio archyvo nuotr. 

Tris dienas truksiančiame renginyje, kurį organizuoja Europos Komisija ir Rumunijos vyriausybė, dalyvauja daugiau 80 svečių, Europos Komisijos pareigūnų, įvairių tarptautinių organizacijų ir žydų bendruomenių atstovų bei ekspertų iš visų ES šalių, Ukrainos ir Moldovos. Jo metu bus nagrinėjamos kovai su antisemitizmu svarbios temos – nacionalinių strategijų kūrimas ir įgyvendinimas šioje srityje, aptarta pažanga, padaryta įgyvendinant ES kovos su antisemitizmu ir žydų kultūros puoselėjimo strategiją, tykantys pavojai, Holokausto faktų iškraipymas ir neigimas demokratinėse visuomenėse bei atminties išsaugojimo svarba.

Faktai

■ 2021 m. spalio 5 d. Europos Sąjunga priėmė pirmąją kovos su antisemitizmu ir žydų kultūros išsaugojimo skatinimo strategiją, kurioje nustatė šios srities Europos politikos gaires 2021–2030 m.

■ ES strategija turi tris svarbius ramsčius:

užkirsti kelią visų formų antisemitizmui;

saugoti ir puoselėti žydų kultūrą;

skatinti mokslinius tyrimus, švietimą ir Holokausto atminimą.

■ Šiai strategijai įgyvendinti buvo sudaryta nuolatinė darbo grupė, padedanti įgyvendinti strategijos tikslus.

LŽB pirmininkė Faina Kukliansky susitiko su vyriausiuoju Rumunijos Rabinu Rafael Shaffer / Asmeninio archyvo nuotr.

LŽB pirmininkė Faina Kukliansky susitiko su Pasaulio žydų kongreso vicepirmininku Borisu Ložkinu / Asmeninio archyvo nuotr.