Senjorų klubo jubiliejus

Balandžio 26-ąją Lietuvos žydų (litvkaų) bendruomenės senjorų klubas minėjo 25-erių metų sukaktį.

Renginio akimirka / LŽB nuotr.

„Ir tuomet, kai senjorų klubas pradėjo veiklą, ir šįkart, minėjimai sutapo su Izraelio nepriklausomybės dienos jubiliejumi – 1998 m. Izraelio valstybės 50-ečio, o dabar – dar gražesnės datos, 75-ečio. Taigi, dviguba šventė – dvigubi daugiau ir linksmumo“, – pasakojo visus 25-erius metus senjorų klubui vadovaujanti LŽB programų direktorė Žana Skudovičienė.

Minėjime gausiai susirinkę senjorai sveikino ir dėkojo nuo pat pirmųjų dienų klube dirbusiems savanoriams, klausėsi nepaprastai įdomių Izrelio kariuomenės oro pajėgų seržanto, dabar net penkiose šalyse dirbančio populiaraus gido Viljamo Žitkausko pasakojimų apie Izraelio valstybę, degė žvakutes už žuvusius, ginant istorinę Tėvynę karius ir amžino poilsio išėjusius klubo narius, vartė nuotraukų albumus ir dalijosi per ketvirtį amžiaus sukauptais prisiminimais.

Tai buvo nepaprastai šiltas, jaukus ir įdomus susitikimas, kurio akimirkos nugulė nuotraukų galerijoje.