Kovo 15-oji – Lietuvos žydų gelbėtojų diena

Kovo 15-oji – Lietuvos žydų gelbėtojų diena

Šiais metais kovo 15-ąją pirmą kartą bus minima Lietuvos žydų gelbėtojų diena. Ta proga Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, kartu su Tarptautine Komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvos įvertinti, visuomenei pristato žydų gelbėtojams pagerbti skirtą atminimo – padėkos ženklą. Juo bus žymimos vietos, kuriose gyveno gelbėtojai, slėpę nuo nacių Lietuvos žydus.

„Tai mūsų padėka narsuoliams, kurie, nepabūgę gręsiančio pavojaus, buvo ne tik žydų gelbėtojai, bet, kaip rašė Icchokas Meras, ir savo Tautos dorovės žiedas bei dvasios didikai pasipriešinę tiems, kurie žudė“, – sako Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, kurios šeimą Antrojo pasaulinio karo metu nuo pražūties taip pat išgelbėjo drąsūs didelės širdies lietuviai. Jie, kaip ir 900 kitų Lietuvos žydų gelbėtojų, buvo pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

Ženklo autoriai – kūrybinė grupė „JUDVI&AŠ“.

„Lietuvoje dauguma žydų gelbėtojų buvo krikščioniškas vertybes išpažįstantys žmonės, kurie gelbėdami žydus nuo mirties tiesiogiai vykdė Dievo įstatymą „Mylėk savo artimą, kaip pats save“. Ženklo idėja paremta tradicinės krikščioniškos ikonografijos ir judaizmo simbolių sinteze:

Ikona – Dievo Motinos paveikslas, Širdis – meilė/gailestingumas;

Skraistė – užantis/vieta prie širdies/saugumas; Rankos – pamaldumas/gerumas/rūpestis/globa; Trikampis – Apvaizdos akis/Dievo įstatymas; Šešiakampė žvaigždė – tautinis/religinis judėjų simbolis; Angelo sparnai – Dievo pasiuntinys/Viešpaties misija.

Ženklo kompoziciją įrėmina tradicinio katalikiško padėkos Voto – širdies replika, kurios siluetas persipina su Dievo Apvaizdą simbolizuojančiu trikampiu – abu simboliai kartu sudaro menamą Dovydo žvaigždę – tiesioginė aliuzija į judėjų bei krikščionių bendrystę Dievo įstatymo išpažinime per Mozei duotą Dekalogą, – simbolių reikšmę atskleidžia ženklą sukūrę dizaineriai Viktorija Sideraitė Alon ir Albinas Šimanauskas. – Kompozicijos viduryje pavaizduotos krikščioniškoms ikonoms būdingos Gailestingosios Motinos rankos ir stilizuotos rankovės bei togos klostės. Pačiame centre – šešiakampė žvaigždė, kurios dalis slepiasi po Globėjos skraiste. Judėjiškas simbolis yra ten, kur tradicinėse ikonose vaizduojama širdis – nuoroda į kilnų humanizmo aktą bei į abiejų tautų Tikėjimo bendrystę ir Dievo Įstatymo liudijimą, vykdant gerus darbus.

Tuo pačiu, širdies siluetas primena Angelo sparnus – žydus gelbėję žmonės tapo jų Angelais sargais“.

Projekto iniciatoriai – Tarptautinė Komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvos įvertinti.