Purim Vilniaus choralinėje sinagogoje

Šį vakarą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė susirinko Vilniaus choralinėje sinagogoje, kur tradiciškai atšventė Purim.

Buvo skaitoma Magilat Ester skaitymas, visi linksminosi, vaišinosi tradiciniais „Hamantashen“ sausainiais, o vaikai akis džiugino išradingais kostiumais.

Chag Purim Sameach!