Padėka Fainai Kukliansky

Gerbiama pirmininke ,
Nuoširdžiai dėkoju už galimybę dalyvauti programoje  ” Parama žydų gelbėtojams II pasaulinio karo metais “. Didelis ačiū programų vyr. koordinatorei Emai Jakobienei , socialinių programų departamento direktoriui Michail Segal ir visam Jūsų darniam kolektyvui , kurio dėka man skirta materialinė bei finansinė parama .
Mano tėvai –  Stasė ir Pranas Karalevičiai , karo metais išgelbėjo 19 žydų tautybės piliečių. Būdama šešių metų ir aš , kiek galėdama , prisidėjau prie šio garbingo poelgio . Esu apdovanota žūvančiųjų gelbėtojų kryžiumi , kurį įteikė šalies prezidentas Valdas Adamkus .
Pagarbiai Elena Čepanonienė .   Semeliškės