Kauno žydų bendruomenė pagerbė Lietūkio garažo aukų atminimą

Kauno žydų bendruomenė pagerbė Lietūkio garažo aukų atminimą

Kauno žydų bendruoemnės pirmininkas Gercas Žakas dalinasi jautriu įrašu Facebook profilyje:
1941 m. birželio 27 d. Kaune, buvusiame “Lietūkio” garažo kieme, stebint miniai smalsuolių, buvo surengta neregėtu žiaurumu išsiskirianti egzekucija – nužudyta apie 50 žydų vyrų. Atsitiktinai “atrinktos”, tiesiog gatvėje pagautos aukos – darbininkas, moksleiviai, prekeiviai, vandens tiekėjas, muzikantas, buvęs Lietuvos finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius Jurgis Štromas – buvo žeminamos, žiauriai kankinamos ir žudomos, naudojant laužtuvus, metalinius strypus, pagalius, lentas, vandens siurblio žarnas. Daugumos aukų ir jų budelių vardai iki šiol išlieka nežinomi.
2022 m. birželio 27 d. Kauno žydų bedruomenė susirinko (kaip tai daro kasmet) prie paminklo tame pačiame kieme Miško gatvėje prisiminti ir pagerbti čia žvėriškai nukankintus žmones, kraugeriškai besityčiojant nužudytus tik dėl to, kad jie buvo žydai. Po minėjimo dalis mūsų vykome pagerbti Holokausto aukų į Vilijampolę ir Žaliakalnio žydų kapines.
Šiomis dienomis, kai totalus nužmogėjimas baisiausiomis savo formomis reiškiasi visai netoli mūsų, dar ir dar kartą suvokiame, kokios svarbios galėtų ir turėtų būti praeities negražinačios, atvirą visiems jos skauduliams santykį su tautos, valstybės, pasaulio praetimi puoselėjančios ir tokiu būdu teisingesnę, humaniškesnę ateitį kurti skatinančios istorijos pamokos.
Dėkojame visiems buvusiems kartu:
neabejingiems kauniečiams,
miesto savivaldos atstovams: Mantas Jurgutis , Agnė Augonė, Irenai Simonauskienei,
mūsų bendruomenės bičiuliams: Gediminas Jankus, Violeta-Kristina Shtromas, prof. Aleksandrui Vitkui ir visiems, kurie negalėjo būti kartu ten ir tuo metu, bet buvo kartu širdimis: Andrius Kupčinskas, Julija Iskeviciene, Tadas Daujotas ir kt.
Dėkojame muzikantams: Ilana Kri, Garry Libson, “YeS Duet” iš Ukrainos, poetei Elena Suodiene už raudą ir paguodą, už jautrumą ir ryžtą, kuriuo jie pripildė mūsų sielas.
Dėkojame rabinui Mendel Krinsky Mendel Mushkie Krinsky už maldą.
LIETŪKIO GARAŽO AUKŲ ATMINIMUI
Mergaite, nežiūrėk taip į mane…
Aš negaliu tavęs užstoti,
Aš negaliu tavęs apgaubt
Ir negaliu atsiriboti
Nuo tos skausmingos praeities…
O rankos į mane vis kimba.
Mergaite, negaliu paslėpt
Aš savo ašarų skausmingų.
Seneli, negaliu paguost.
Aš negaliu tavęs išgelbėt.
Bet šiandien klausiu vis dėlto –
Ar nekartoti blogio galim?
Močiute, aš tavas rankas
Pavargusias bučiuoju nuolat.
O akys žiūri į mane
Iš tų laikų. Atleiskit, broliai!
Elena Suodienė
27.06.2022