Sveikiname Leonidą Melniką, Lietuvos pianistą, vargonininką, muzikologą, habilituotą socialinių mokslų daktarą su jubiliejumi!

Sveikiname Leonidą Melniką, Lietuvos pianistą, vargonininką, muzikologą, habilituotą socialinių mokslų daktarą su jubiliejumi!

LMTA katedros vedėjas, profesorius. Leonidas Melnikas šiandien švenčia 65 metų jubiliejų. Sveikiname jubiliatą ir linkime, kad Jūsų 65-asis gimtadienis būtų smagus, užpildytas saulės spinduliais, laimingais laikotarpiais ir gera sveikata.

Neseniai Leonidui Melnikui buvo įteikta Onos Narbutienės premija už asmenybės, aplinkos ir laikmečio paveikslą dvitomyje „Maestro Saulius Sondeckis“ (R. Paknio leidykla, 2020/2021).

Gimtadienio proga gera prisiminti nuo ko prasidėjo meilė muzikai. Leonidas pasakoja: ,,Vaikystėje, kai eidavome į svečius ir lankomuose namuose nerasdavau pianino ar fortepijono, man būdavo keista, kaip žmonės gali gyventi be muzikos instrumento. Apskritai tuo metu muziko profesija buvo labai gerbiama, ir muzikai galėjo jaustis laisviau nei daugelio kitų profesijų atstovai. Juk kai nuolat groji Bachą, Mozartą ar Beethoveną, niekas tau negali pareikšti politinių priekaištų, tik muzikinius”.