Europos žydų kongresas surengė svarbų susirinkimą Vienoje

Europos žydų kongresas surengė svarbų susirinkimą Vienoje

Lapkričio 10 d. Vienoje Europos žydų kongresas surengė svarbų susirinkimą, kuriame Vykdomosios tarybos nariai susirinko pirmą kartą asmeniškai nuo Covid19 pandemijos protrūkio. Jie turėjo galimybę aptarti aktualias problemas, kurios šiandien liečia žydų bendruomenes Europoje. Susirinkime dalyvavo ir LŽB pirmininkė Faina Kukliansky.

EJC prezidentas Moshe’as Kantoras padėkojo IKG garbės nariui ir EJC viceprezidentui Arieliui Muzicantui ir IKG prezidentui Oskarui Deutsch už tokį šiltą priėmimą ir įspūdingo renginių ciklo organizavimą Vienoje.

Lapkričio 9 d., dieną , vykdantieji nariai dalyvavo ceremonijoje prieš Shoah memorialą Judenplatz, siekdami paminėti 83-ąsias Kristallės nakties metines. Austrijos nacionalinės tarybos pirmininkas Wolfgangas Sobotka padėjo vainiką kartu su Izraelio diasporos reikalų ministru Nachmanu Shai, EJC pirmininku Moshe’u Kantoru ir IKG prezidentu Oskaru Deutschu. Tą pačią dieną Moshe Kantor pristatė precedento neturintį išsamų tyrimą, kuriame aprašoma, kaip nugalėti antisemitizmą.

Vykdomajame posėdyje Moshe Kantor išdėstė ateinančių mėnesių darbus ir pabrėžė, kaip svarbu šviesti jaunus žmones apie ekstremizmo ir antisemitizmo grėsmes.

EJC vykdomoji viceprezidentė Raya Kalenova informavo vykdomuosius narius apie būsimą EJC veiklą, priminė apie EJC delegacijos, vadovaujamos Moshe Kantor, dalyvavimą Malmės tarptautiniame Holokausto atminimo ir kovos su antisemitizmu forume. Raya Kalenova taip pat paaiškino neseniai priimtos Europos Komisijos kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo strategijos.

Nors strategija yra precedento neturintis dokumentas ir neįkainojama priemonė kovojant su antisemitizmu, valstybėse narėse laukia daug darbo, kad ją įgyvendintų. Vykdomuosius narius EK kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo skatinimo koordinatorė Katharina von Schnurbein informavo apie svarbias rekomendacijas, įtrauktas į strategiją, ir apie teigiamus pokyčius, kuriuos ji gali atnešti žydų bendruomenėms Europos Sąjungoje.

Vykdomieji nariai pasveikino Moshe Kantorą su apdovanojimu, „Didžiuoju aukso apdovanojimu už nuopelnus Austrijos Respublikai“ už „kovą su antisemitizmu, rasizmu, ekstremizmu ir netolerancija bei už svarų indėlį į Šoa atminimo išsaugojimą“.

Susirinkusieji informavo vykdomąją valdybą apie klausimus, turinčius įtakos bendruomenėms. Be didėjančio antisemitizmo, ypač socialinėje žiniasklaidoje, ir nepakankamo baudžiamojo persekiojimo už antisemitinius incidentus, EJC susirūpinimą kelia religinių laisvių puolimas, turintis įtakos žydų bendruomenėms visoje Europoje.

Galiausiai Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas kreipėsi į EJC vykdomąją organizaciją specialiu vaizdo pranešimu, nariai turėjo galimybę pasikalbėti apie dabartinę Izraelio ir diasporos santykių būklę su Izraelio diasporos reikalų ministru Nachmanu Shai. Taip pat dalyvavo Izraelio ambasadorius Austrijoje Mordechai Rodgold.