Užuojauta ir pranešimas dėl atsisveikinimo

Su giliu liūdesiu pranešame, kad Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė neteko mylimo vyro, puikaus bendruomenės bičiulio, nepaprastai šviesaus žmogaus Alfonso Pilitausko.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą šią skausmo valandą šeimai ir artimiesiems.

Atsisveikinti su velioniu bus galima:
Ketvirtadienį, spalio 21 d. nuo 10 val. iki 13 val. Vilniaus laidojimo namuose “Nutrūkusi styga” (Ąžuolyno g. 10);
Ketvirtadienį, spalio 21 d. į amžinąją kelionę velionį išlydėsime 13.30 val.
Laidotuvės Vilniuje, Antakalnio kapinėse (Karių kapų g. 11).