Užuojauta

Užuojauta

Mirė Lietuvos žydų bendruomenės narys, Socialinio departamento klientas, tremtinys

Chaim  Šapiro (1938-2021). Lietuvos žydų bendruomenė reiškia nuoširdžiai gilią užuojautą velionio dukrai ir sūnui.

Užuojautą dėl Chaimo Šapiro mirties parašė Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moiša Šapiro.

Chaimas Šapiro gimė 1938 m. Utenoje. 1941.06.14 visa šeima buvo išvežta į tremtį: tėvas Abelis Šapiro buvo suimtas Lietuvoje  ir kalintas Rešety lageryje, Krasnojarskio krašte už tai, kad turėjo parduotuvėlę ir mokėjo mokesčius kapitalistinei valstybei Lietuvai bei buvo nepriklausomos Lietuvos žydų karių Sąjųngos narys.

Motina Sara su keturiais vaikais ir atsitiktinai tą naktį nakvojusiais seneliais ištremta į Altajaus sritį, kur teko badauti ir gyventi žeminėje. Po karo, kai tėvas buvo išlaisvintas, grįžo į Uteną ir sužinojo, kad visa likusi giminė žuvo Utenoje Holokausto metu. Persikėlęs į Vilnių, 1950  m. A. Šapiro vėl buvo suimtas ir kalintas Sibire. Paskui jį nuvažiavo žmona Sara su paaugliu Chaimu.

Gavus aukštąjį išsilavinimą Taganroge, Chaimas grįžo į Lietuvą, kur dirbo VNIIRIP (Vilniaus radijo matavimo prietaisų institutas). Vėliau dirbo Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje. Išėjus į pensiją labai domėjosi šeimos istorija ir genealogija, rado gimines Amerikoje, Pietų Afrikoje, Izraelyje. Persikėlęis į Šalčininkus, tapo Švenčionių žydų bendruomenės nariu. Turėjo dukrą, sūnų, du anūkus ir du proanukus, kuriuos labai mylėjo.