Užuojauta

Užuojauta

Su gilia užuojauta pranešame, kad mirė rabino Krinskio sesuo.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos žydų religinė bendrija, Vilniaus žydų religinė bendruomenė,Vilniaus choralinė sinagoga reiškia nuoširdžią užuojautą velionės šeimai ir artimiesiems

Pagal žydų tradiciją, mirus artimam žmogui, giminės susirenka ir sėdi gedėdami, tas gedėjimo laikas vadinamas “Šiva”, jis trunka ne vieną dieną. Gedėtojai ateina valandai ar keliom valandom pareikšti savo užuojautą velionės giminėms. Rabinas Krinskis sėdės antradienį vakare Bokšto g. 19. Lankytojai gali užeiti, kad pareikštų užuojautą.