Pavevėžio žydų bendruomenė švenčia Rosha Hashana

Pavevėžio žydų bendruomenė švenčia Rosha Hashana

2021 m. rugsėjo 6 d. Panevėžio miesto žydų bendruomenės patalpose buvo švenčiama Rosh
Hashana šventė, žydų 5782 Naujieji Metai. Taip pat svarbi sukaktis bendruomenei,

30 metų, kaip atkurta Panevėžio miesto žydų bendruomenės veikla. Šventė buvo pradėta Šofaro pūtimu ir sveikinimais bei linkėjimais nuo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky, o tai pat kolegų ir užsieniečių draugų.

Tostai ir geri palinkėjimai laimingų Naujų metų ir linksmos šventės. Nepamiršti ir mūsų bendruomenės mažieji, vaikams buvo įteiktos dovanėlės.

Gyvenimas praeina, kaip ir šventės – praeina vasara, ateina Naujieji metai. Nuo Rosh Hashana
šventės po dešimt dienų kita žydų šventė Yom Kippur. Per šį laikotarpį reikia apgalvoti, kaip
nugyvenai metus, kas buvo blogai? Ir ką padarei gero. Dievo teismas nuspręs, kaip gyvensime
toliau. Reikia gyventi taip, kad malonu būtų prisiminti gerus darbus, skirtą dėmesį ir savo laiką
artimiesiems, tėvams, seneliams. Gyventi taip, kad mūsų gyvenimo knygoje būtų geras įrašas per kiekvienus nugyventus metus.