Sveikiname Idelį Gurvičių su jubiliejiniu gimtadieniu

Sveikiname Idelį Gurvičių su jubiliejiniu gimtadieniu

Rugpjūčio 23d. suejo 90 metų ilgamečiam žydų bendruomenės nariui, aktyviam senjorų klubo  ,,Abi men zet zich” dalyviui  Ideliui Gurvičiui.
Jubiliatas yra habilituotas technologijos mokslų daktaras,Tarptautines informatikos akademijos narys. gimęs Kaune.
Bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname I. Gurvičių ir linkime stiprios sveikatos,  geros nuotaikos, artimųjų meilės.
Mazal tov!
Būkit laimingas ir gyvenkit iki 120!