Užuojauta

Užuojauta

LŽB pasiekė liūdna žinia, kad šių metų birželio 7 d., eidamas 97 gyvenimo metus, Frankfurte (Vokietija) mirė bendruomenės narys Moishe Gegužinskis.
Moishe Gegužinskis gimė 1924 m. sausio 21 d. Kaune. Karo metu buvo įkalintas Kauno gete, dalyvavo pasipriešinime. Vėliau buvo įkalintas Dachau koncentracijos stovykloje. Po išlaisvinimo grįžo į Vilnių, kur gyveno ir dirbo. Moishe buvo aktyvus bendruomenės narys, išleido knygą jidiš kalba “Mano memuarai. Tragiškas ir audringas Lietuvos žydo gyvenimo kelias”. 1997 metais išvyko gyventi į Frankfurtą.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams, artimiesiems ir bendražygiams.