Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pakartojo Komisijos įsipareigojimą kovoti su antisemitizmu

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pakartojo Komisijos įsipareigojimą kovoti su antisemitizmu

2021 m. Birželio 9 d. – Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen kreipėsi į tūkstančius dalyvaujančių 2021 m. Amerikos žydų komiteto (AJC) virtualiame pasauliniame forume. Ji pakartojo Komisijos įsipareigojimą kovoti su antisemitizmu, puoselėti žydų gyvenimą, Holokausto atminimą ir tvirtą ES ir Izraelio partnerystę.

Citata 2019 m. ,,Pradėjusi eiti Komisijos pirmininkės pareigas, aš sustiprinau Europos kovą su antisemitizmu. Štai kodėl vėliau šiais metais Komisija priims savo pirmąją „ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategiją“. (…) Visi Europos studentai turėtų sužinoti apie Holokaustą, neatsižvelgiant į jų kilmę, šeimos istoriją ar kilmės šalį. (…) Mes norime puoselėti žydų gyvenimą visoje Europoje. Mes norime įsitikinti, kad žydai gali laisvai laikytis savo religinių ir kultūrinių tradicijų. (…) Europos Komisija gerokai padidino biudžetą antisemitizmo prevencijai ir kovai su juo bei žydų gyvenimo puoselėjimui. Taip pat imsimės veiksmų, jei Europos pinigai bus naudojami abejojant Izraelio teisei egzistuoti.”

Komisija ragina Graikiją, Nyderlandus ir Lietuvą visiškai pakeisti savo kriminalizuojančią neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus bei įtvirtinti ES teisę.

2021 m. Birželio 9 d. – Komisija nusprendė išsiųsti oficialius įspėjimo laiškus Graikijai, Nyderlandams ir Lietuvai, nes jų nacionaliniuose įstatymuose nėra visiškai  tiksliai perkeltos ES taisyklės dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija baudžiamuoju įstatymu (Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913 TVR).

Šio pamatinio sprendimo tikslas – užtikrinti, kad už rimtus rasizmo ir ksenofobijos pasireiškimus, pavyzdžiui, viešą kurstymą smurtui ar neapykantai, būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis baudžiamosiomis sankcijomis.

2021 m. Birželio 7 d. – Europos Komisija kartu su ESBO ODIHR ir Pasauliniu žydų kongresu organizavo mokymus „Informuotumo didinimas ir efektyvaus bendravimo tarp nacionalinių saugumo institucijų ir žydų bendruomenės Kroatijoje ugdymas“. Katharina von Schnurbein, kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo koordinatorė, pasakė įžanginę kalbą, kurioje pabrėžė antisemitizmo augimą ir būtinybę su juo kovoti, įskaitant būsimą kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo ES strategiją. Politikos pareigūnas Westeris Meijdamas apžvelgė iššūkius, su kuriais susiduria šiandieninė žydų bendruomenė Europoje, ir ES politiką kovojant su antisemitizmu ir puoselėjant žydų gyvenimą. Jis sutelkė dėmesį į poreikį gerinti antisemitinių incidentų duomenų rinkimą ir registravimą bei pabrėžė finansavimo galimybes kovojant su antisemitizmu.