Yossef Levy. Gaza nėra Lietuva, Izraelis nėra Sovietų Sąjunga

Yossef Levy. Gaza nėra Lietuva, Izraelis nėra Sovietų Sąjunga

lrytas.lt

 „Liaukitės bombardavę civilius“, „jūs esate stiprūs, jie yra silpni“, „laisvė Palestinai“, „mes, lietuviai, išgyvenę okupaciją, turime užjausti mažas tautas“ – tokias frazes, dažniausiai rašomas jaunų žmonių, pamatau viešojoje erdvėje.

Lietuvos valstybė demonstruoja stiprų solidarumą su Izraeliu, kaip ir nemažai kitų mūsų draugų, tarp jų visų pirma JAV, tačiau nemažai žmonių yra neatsparūs manipuliacijai, klaidingiems argumentams, dalinei tiesai, ypač paveikios yra nuotraukos iš Gazos. Žinoma, viena nuotrauka gali būti stipresnė už tūkstantį žodžių, bet mūsų kaip inteligentiškų žmonių pareiga yra pasistiebti ir pamatyti tiesą, slypinčią už nuotraukos.

Kas yra kaltas dėl destrukcijos? Izraelis, kuris buvo užpultas daugiau nei 4000 raketų, nukreiptų į civilius gyventojus? Ar teroro grupuotė, pradėjusi karą besislėpdama tarp palestiniečių civilių, žinodama, kad bet koks Izraelio atsakas neišvengiamai pareikalaus civilių aukų dėl Gazos ruožo topografijos?

Ar egzistuoja išmani bomba, galinti identifikuoti raketomis apsiginklavusį teroristą, kuris įkaitais laiko savo paties žmones slėpdamasis tame pačiame kambaryje? Jeigu žinote ką nors apie tokias bombas, pasakykite mums. Karas visada yra blogas, pareikalaujantis ir nekaltų aukų. Deja, bet jų taip pat buvo ir NATO antiteroristinių operacijų metu Irake bei Afganistane.

Nepaisant klastingos Hamas taktikos, Izraelis daro viską, ką gali, kad apsaugotų nekaltų žmonių gyvybes. Žinoma, galima visą kaltę suversti Izraeliui. Tai labai paprasta, tačiau yra labai toli nuo tiesos. Gaza nėra Lietuva, Izraelis nėra Sovietų Sąjunga, kaip kai kurie manipuliuojantys mėgina jus įtikinti.

Gazoję nėra Izraelio okupacijos: nuo 2005 metų Gazoje nėra nė vieno Izraelio kario, nė vienas Gazos centimetras neprikaluso Izraeliui. Vietoje to, kad gaudami tarptautinę paramą Gazą paverstų aukštųjų technologijų, mokslo centru kaip Hong Kongas ar Singapuras, Hamas ir Islamic Jihad nusprendė Gazą paversti talibano valdoma teritorija su tūkstančiais raketų, daugybe cementuotų bunkerių, tunelių ir islamo fundamentalistų siekiu sunaikinti savo kaimyną, mano valstybę.

Gaza iš tiesų yra okupuota, tačiau ne Izraelio. Tikrieji okupantai yra Hamas, kurie terorizuoja ir marina savo žmones jau 16 metų. Yra teigiančių, kad „Izraelio veiksmai rytų Jeruzalėje yra šio karo priežastis“. Iš tikrųjų tarp izraeliečių ir palestiniečių vyksta nuolatinis ginčas dėl teritorijų, namų rytų Jeruzalėje (Aukščiausiojo teismo patvirtinimu, šių namų nuosavybė teisėtai priklauso jų originaliems savininkams žydams), ir patekimo į Šventyklos kalną tvarkos. Tačiau ar tai gali pateisinti 500 raketų, iššautų į Izraelio miestus per vieną vakarą? Ar tai yra proporcingas atsakas? Ar susiginčijus su kaimynu galima imti bombarduoti civilius, o vėliau lieti krokodilo ašaras dėl savo nuostolių?

Hamas nėra Palestinos „išlaisvinimo judėjimas“. Priešingai. Hamas yra primityvi, islamistinė, barbariška organizacija, kapojanti galvas, rankas, žeminanti moteris, vykdanti kitus žiaurumus. Kas nutiko krikščionims Gazoje? Jie buvo persekiojami ir priversti bėgti iš savo namų.

Hamas yra radikalus antisemitinis judėjimas. 1988-aisiais metais priimtos Hamas chartijos 7-asis straipsnis sako: „Pranašas pasakė, kad pamatę žydą, besislepiantį už medžio ar akmens, ateikite ir jį nužudykite“. Ar laisva visuomenė gali palaikyti šią nacistinę dogmą 2021 metais? Ar vis tiek reikalauja užmerkti akis prieš faktus?

Hamas Gazoje brutaliai žudo LGBT bendruomenę. Palestiniečiai gėjai ir lesbietės prašo prieglobsčio Izraelyje, kad išsigelbėtų nuo kankinimų ir žiaurios mirties. Aš esu sutikęs jų Tel Avive. Ar jūs galite remti judėjimą, kuris atvirai kviečia žudyti LGBT žmones, ar vis dar norite tai ignoruoti? Izraelis turi kelis gėjus ambasadorius, tarnaujančius skirtingose pasaulio sostinėse. Aš esu vienas jų. Izraelis turi tris gėjus ministrus Vyriausybėje. Kiek gėjų ministrų yra palestiniečių pusėje? Kiek jų yra visose 25 arabiškose valstybėse? Ar tai ką nors reiškia jaunam, atviram europiečiui?

skaityti plačiau