Adasą Skliutauskaitę sveikiname su 90 – mečio jubiliejumi!

Adasą Skliutauskaitę sveikiname su 90 – mečio jubiliejumi!

Šiandien pasveikinta Adasa Skliutauskaitė su 90-uoju jubiliejumi ir LŽB Pirmininkės vardu įteikta gėlių puokštė.

Šio gražaus ir ypatingo jubiliejaus proga  širdingai sveikiname tapytoją, grafikę, lėlininkę Adasą ir linkime daug gražių šiltų akimirkų kasdienybėje, puikių paveikslų, toliau žavėkit ypatinga nuotaika ir spalvomis. Tegul metų bėgimas, niekada nepakeičia akių ir širdies šilumos. Linkime ilgo ir šviesaus gyvenimo tako!

90-ties metų jubiliejus – tai laikas su šypsena švęsti Jūsų ligšiolinį gyvenimą ir žvelgti į ateitį; tai laikas apmąstyti tai, kiek daug pasiekėte, įveikėte ir patyrėte. Didžiuojamės Jumis.

Metai padovanojo Jums ne tik talentą, gyvenimiškąjį patyrimą ir išmintį, tikrai įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų ir draugų. Būkit sveika ir laiminga!

Mazel Tov!

Linkime gyventi iki 120!