Užuojauta

Mirė Buvusių getų kalinių sąjungos narys Izaokas Glikas ( 1937-2021). Dėl skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms Juditai ir Dianai, anūkams, visiems artimiesiems. Liūdime kartu su Jumis. Linkime stiprybės išgyventi be galo sunkų laiką, kai netenki tėvelio. senelio, žmogaus, kuris buvo toks artimas ir brangus.

 Teilsisi  Jis ramybėje, o mes išsaugosime Jį mūsų atmintyje su meile ir dėkingumu.
 Buvusių getų kalinių sąjungos nariai.