Amerikos žydų komiteto pareiškimas apie Vašingtone riaušininkų sukurstytą antivyriausybinę agitaciją

Amerikos žydų komiteto pareiškimas apie Vašingtone riaušininkų sukurstytą antivyriausybinę agitaciją

Riaušininkai susirinko prie JAV Kapitolijaus pastato.

2021 m. Sausio 7 d. – Niujorkas

Sausio 6 d. prezidento D.Trumpo įkvėptų ir kurstomų lojalistų puolimas prieš JAV Kapitolijų nebuvo politinis protestas. Tai buvo asmenų, kai kurių ginkluotų karinio stiliaus ginklais, maištas, jie tikėjo ir turėjo pagrindo manyti, kad vykdo aukščiausių tautos pareigūnų ir dešimčių kitų išrinktų pareigūnų nurodymus „sustabdyti vagystę“.

AJC (Amerikos žydų komitetas)   buvo pasibaisėjęs,  sausio 6-osios įvykiu. Nuliūdino tai, kad Amerikos demokratijai bandyta nuplėšti garbę, maištininkai organizavo kraujo praliejimą, chaosą ir negarbę. Tie, kurie įvykdė nusikaltimus, turi už tai atsakyti – taip pat ir tie, kurie skatino ir tikėjosi jais pasinaudoti.

Kol Amerika apmąsto šį gėdingą epizodą, AJC ragina pripažinti šias tiesas:

Nėra ,,pavogtų” balsų. Balsai buvo teisėtai atiduoti, suskaičiuoti, perskaičiuoti, valstybė ir federaliniai teismai nusprendė, kad jie yra teisingi, patvirtinti apeliacine tvarka, juos priėmė Rinkėjų kolegijos ir patvirtino Kongresas. Atlikus išsamų tyrimą, nebuvo nustatyta plačiai paplitusio sukčiavimo įrodymų, tai patvirtino vyriausiosios šalies teisėsaugos institucijos. Rinkimai nebuvo pavogti. Juos prarado  dabartinis užimantis postą pareigūnas.

Prezidentas D.Trumpas tvirtino vaizdo įraše Kapitolijaus apsupties metu  apie „triuškinančią pergalę“, kurios jis nelaimėjo 2020 m. To nežino ,,antroji rinkimų pusė“.

Kita pusė ir faktais pagrįstas pasaulis žino, kad prezidentas pralaimėjo buvusiam viceprezidentui Bidenui daugiau nei 7 milijonais balsų ir rinkimų kolegijos skirtumu nuo 306 iki 232.

JAV yra įstatymų tauta, valdoma pagal Konstituciją, kuri daugiau nei du šimtmečius demokratiniam judėjimui visame pasaulyje buvo Šiaurės žvaigžde. Šios Konstitucijos pamatinis principas ir demokratija, kurią ji užtikrina, simbolis yra taikus valdžios perdavimas, žmonėms pasisakius.

Rinkimus pralaimėjęs, pareigas einantis asmuo gali išeiti grakščiai, kaip dauguma padarė arba negarbingai pasirinko prezidentSausio 6 d. prezidento D.Trumpo įkvėptų ir kurstomų lojalistų puolimas prieš JAV Kapitolijų nebuvo politinis protestas. Tai buvo asmenų, kai kurių, ginkluotų karinio stiliaus ginklais, maištas, jie tikėjo ir turėjo pagrindo manyti, kad vykdo aukščiausių tautos pareigūnų ir dešimčių kitų išrinktų pareigūnų nurodymus „sustabdyti vagystę“.  

Šios pandemijos nuniokotai, ekonominę įtampą jaučiančiai, politiškai poliarizuotai tautai reikalinga pasirengusi subalansuota, atjaučianti, kompetentinga vadovybė, kad išgydytų patirtas ir atskleistas žaizdas ne tik sausio 6 d.

Atprasim nuo susiskaldymo ir neapykantos dietos, tai paskatins vienybę.

Amerikos demokratijos švyturys turi  šviesti ir toliau, suteikdamas vilties tiems, kurie siekia laisvės beviltiškuose pasaulio kampeliuose, ir kelia nenumaldomą iššūkį tironams. Sausio 6 d. įvykiai primena mūsų pačių demokratijos pavojus, tačiau jie taip pat primena pareigą įveikti tuos pavojus ne tik dėl mūsų, bet ir dėl visos žmonijos.

Nešališka organizacija AJC tikisi dirbti su būsima Bideno administracija ir su abiejų partijų nariais Kapitolijaus kalvoje bei biuruose visoje Amerikoje. Mes visada privalome ir norime, kad būtų užtikrintas žmonių saugumas, teisės, gerovė ir ginti Amerikos demokratinį idealą.