Antisemitizmas: Europos Sąjungos Tarybos deklaracija dėl kovos su antisemitizmu

Antisemitizmas: Europos Sąjungos Tarybos deklaracija dėl kovos su antisemitizmu

Europos Vadovų Taryba

Europos Sąjungos Tarybos pranešimas spaudai 2020 m. gruodžio 2 d.

Taryba patvirtino deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu integravimo į visas politikos sritis.

Šioje deklaracijoje Taryba pabrėžia, kad kova su antisemitizmu yra kompleksinis klausimas, apimantis įvairius valdžios lygmenis ir vietos politiką, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Todėl reikia geriau informuoti apie antisemitizmą ir atsakomybę visose politikos srityse. ES valstybės narės sutiko integruoti visų formų antisemitizmo prevenciją ir kovą su juo.

,,Antisemitizmas yra visos ES reiškinys. Norint veiksmingai kovoti su juo, mums Europoje reikia tinkamų priemonių ir pakankamo pagrindo.

 Būtent tokio požiūrio laikosi deklaracija, kurią aš labai vertinu. Mano manymu, kova su antisemitizmu,- tai visapusiškai bendradarbiaujant vykdoma užduotis, apimanti visas politikos sritis ir valdžios lygmenis, šis sprendimas yra naujas reikšmingas etapas.”

Feliksas Kleinas, federalinės vyriausybės komisaras, atsakingas už žydų gyvenimą Vokietijoje ir kovą su antisemitizmu.

Taryba reiškia susirūpinimą dėl didėjančios grėsmės Europos žydams  ir sąmokslo mitų atgimimo, ypač  COVID-19 pandemijos kontekste, taip pat antisemitinių išpuolių ir neapykantos nusikaltimų padaugėjimo.

Pabrėžiama, kad antisemitizmas plinta įvairiomis formomis, su juo turi būti kovojama vykdant papildant  viešosios politikos taisykles ir priemones. Interneto paslaugų teikėjai turi greitai ir nuosekliai šalinti neteisėtą neapykantos kurstymą ir internetinį teroristinį turinį. Taip pat būtina griežtai ir sistemingai reaguoti į antisemitinius veiksmus.

Švietimas apie Holokaustą, antisemitizmą ir žydų gyvenimą tebėra viena iš svarbiausių priemonių, siekiant užkirsti kelią antisemitiniams prietarams.

Taip pat labai svarbu dalintis žiniasklaidos priemonėmis, kurios atskleidžia sąmokslo mitų  praktiką.

Valstybės narės palankiai vertina Europos Komisijos sprendimą: kovą su antisemitizmu laikyti prioritetu, stiprinti institucinę bazę, kovojant su antisemitizmu ir puoselėti žydų gyvenimą.

 

  • 2020 m. gruodžio 2 d. Tarybos deklaracija dėl kovos su antisemitizmu integravimo į visas politikos sritis